Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Färdiga sanningar minskar folkets tilltro

Publicerad: 21 november 2007, 06:55

REPLIK Det är inte de motstridiga kostråden, utan att experterna serverar
färdiga lösningar som minskar tilltron till experterna, skriver LO Landin.


Äntligen har debatten om Livsmedelsverkets kostråd nått det medicinska etablissemanget. Nu är det inte bara nytänkare och dissidenter som debatterar en av de stora folkhälsouppgifterna – kampen mot övervikt och diabetes. Det duger inte längre att tiga ihjäl kritiker i läkarkåren och låta Livsmedelsverket skicka ut en tjänsteman då och då för att ”dra plösen” över dem som på tidningarnas debattsidor vågar ifrågasätta kostråden. Det börjar stå klart för de flesta att något inte står rätt till, när befolkningen blir tjockare och förekomsten av diabetes ökar trots alla kostråd.

Det är professor Lars Werkös förtjänst att debatten tagit fart. Han inledde den med att ifrågasätta om inte många experter stirrar sig blinda på ett enda scenario, där det naturliga mättade fettet målas ut som enda boven i dramat. Han gjorde det i Dagens Medicin nr 38/07, när han recenserade Lars-Erik Litsfeldts och Per Wikholms bok som avslöjar Pengarna och ideologin bakom kostråden.

Som informatör med 25 års erfarenhet av dialog med läkare och på senare år också med hälsokonsumenter, har jag följande reflexion till de senaste inläggen i debatten av Stephan Rössner och Lars Werkö.

Stephan Rössner menar, i Dagens Medicin nr 45/07, att motstridiga kostråd minskar allmänhetens tilltro till experterna och suckar pessimistiskt att i ”David mot Goliat-kampen” vinner alltid den lille uppstickaren mot det etablerade systemet.

Lars Werkö, lite äldre och därför kanske något klokare, skriver i Dagens Medicin nr 46/07 ”att hittills har marknadskrafterna bestämt budskapet, men har i hemlighet lyckats få det kamouflerat som allvetande myndigheters uttalanden. Låt marknadskrafterna fortsätta att stå för informationen – men öppet, så att människor ska veta vem och vad som ligger bakom alla varierande uttalanden....”.

Under alla år som vi tillämpat dialogmetoden har det visat sig att så länge en fråga inte är fullt besvarad – så länge dissensus råder – tar gamla och nya deltagare till sig av kunskapsutbytet och stimuleras att pröva nya vägar. Men så snart konsensus uppnås och frågan anses löst minskar intresset. Många rapporter utan annat krav på läsaren än att läsa och lyda ligger ouppsprättade. Att skicka ut färdiga lösningar – att påstå i stället för att fråga – leder inte till kunskapsutveckling.

Det är inte de motstridiga kost­råden utan att Stephan Rössner och andra experter uppträder som Goliat, som gör att tilltron till experterna sviktar. När informationen flödar fritt har Goliat (= monopolet) inte längre informationsföreträde. Man vinner inte tilltro genom att trycka ner David som mindre vetande eller att tiga ihjäl honom.

Nej, tilltron till experter ökar bara om de öppet redovisar förtjänster och brister och deltar i en äkta dialog – om de frågar i stället för att kommendera. Ju kunnigare allmänheten blir, desto större blir medvetenheten om att ingen sitter inne med hela sanningen. Det har storföretagsledare, politiker och biskopar fått lära sig. Och nu har turen kommit till det medicinska maktetablissemanget.

Det var säkert det som historien om David och Goliat en gång i tiden försökte berätta.

LO Landin

LO Landin
är chefredaktör för EBC Hälsodialog.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News