onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Farmaceuternas lojalitet utnyttjas”

Lojaliteten som farmaceuterna har visat arbetsgivarna under pandemin har lett till ett högt pris för våra medlemmar, skriver Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Publicerad: 23 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter. Foto: Johan Gunseus


Ämnen i artikeln:

Sveriges FarmaceuterSveriges ApoteksföreningFarmaciLäkemedel

Över en miljard kronor. Det är rörelseresultatet för tre av Sveriges apotekskedjor. Och det finns fler kedjor. Det är höga summor och aktörerna ska naturligtvis kunna göra en rimlig förtjänst på sin verksamhet. 

Men de svenska apoteken är inte som vilken affärsverksamhet som helst, eftersom apoteken har ett lagstiftat samhällsuppdrag och ett stort ansvar gällande patientsäkerheten. 

Läs mer: Hemligt vilka tre läkemedel som kan bli ”on label”

Samhällsuppdraget innebär bland annat att apoteken ska säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel, ge sakkunnig, individuellt anpassad information och rådgivning, samt genomföra utbyte av läkemedel. 

I Sveriges apoteksförenings branschrapport 2022 är det glädjande att läsa att branschen nu uppmärksammar farmaceuterna som deras viktigaste resurs. I rapporten framgår att apotekens personal under pandemin har ”agerat professionellt och tagit sitt samhällsuppdrag på fullaste allvar” och att ”utan lojala farmaceuter som har kämpat hårt hade apoteken inte kunnat fullfölja sitt samhällsuppdrag som man ändå gjorde under pandemin”. Två uttalanden som vi helt ställer oss bakom. 

Men lojaliteten som farmaceuterna har visat arbetsgivarna har lett till ett högt pris för våra medlemmar och medfört risker för patientsäkerheten. 

Många av våra medlemmar upplever att det ställs krav på dem som ligger utanför det som är reglerat i deras anställningsavtal. I en löneenkät som Sveriges Farmaceuter genomförde år 2021 fick medlemmarna ta ställning till om de kände att de hade ett mer eller mindre uttalat krav på sig att arbeta extra utan att få övertidsersättning, något som en tredjedel av de cirka 2 500 svarande uppgav. Nästan 6 av 10 uppgav därtill att de kände ett mer eller mindre uttalat krav på att med kort varsel ändra normal arbetstid eller schema. Farmaceuternas lojalitet är alltså inte bara hög – den utnyttjas också.    

Ännu ett exempel är utlåningen på landets apotek. Utlåning innebär att personal flyttas från ordinarie apotek till ett annat, exempelvis vid personalbrist. Utlåningen är oroväckande hög enligt en annan enkätundersökning som förbundet genomfört bland medlemmarna 2021. Drygt 6 av 10 av de svarande uppgav att utlåning har blivit vanligare de senaste fem åren. 

Farmaceuter har ett lagstadgat ansvar att garantera patientsäkerheten genom att patienterna får rätt läkemedel i rätt dos samt att de får den rådgivning de efterfrågar och behöver. Det är grunden till varför farmaceuterna är oumbärliga för arbetsgivaren och varför apotek inte är som vilken affär som helst.

Enligt lagstiftningen får apotek inte vara öppna utan att minst en farmaceut är på plats. Om farmaceuter inte vill arbeta på landets apotek riskerar medborgarna att komma till ett stängt apotek och stå utan läkemedel. Det skulle vara olyckligt för såväl den enskilde som för samhället i stort. Farmaceuterna är därför en viktig kugge i dagens hälso- och sjukvård – mycket viktigare än vad medborgarna i allmänhet kanske tror. 

En förutsättning för hög patientsäkerhet är god arbetsmiljö. Arbetsmiljön på dagens apotek är inte alltid god och utlåning är ett av flera problem. Utlåning leder till patientsäkerhetsrisker, eftersom utlåningen i sig leder till att farmaceuter ofta med mycket kort varsel ska arbeta på nya arbetsplatser med nya rutiner. Ibland utan kollegor som kan hjälpa dem komma till rätta på den nya arbetsplatsen. 

Allt detta sammantaget leder till en ökad stress och risk för minskat fokus, vilket kan leda till hanteringsfel och patientsäkerhetsrisker. Drygt 4 av 10 anser att utlåning i stor eller viss utsträckning påverkar möjligheten att expediera läkemedel på ett patientsäkert sätt. 

Sveriges Farmaceuter anser att arbetsgivarna måste kompensera farmaceuterna för den lojalitet de uppvisar, följa gällande kollektivavtal samt ta arbetsmiljöproblem på allvar för att garantera patientsäkerheten.

Patientsäkerhet måste få kosta och arbetsgivarna har ekonomiskt utrymme för det.

Sandra Jonsson, ordförande Sveriges Farmaceuter

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev