Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fast vårdkontakt viktigt för de mest sjuka äldre”

Publicerad: 20 februari 2014, 12:53

År 2012 hade bara 14 procent av kommunerna rutiner för fast vårdkontakt i hemsjukvården. Har det blivit bättre? undrar Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor genom Gerd Silk.


Den äldres ställning i vården behöver stärkas. Alla patienter har rätt till en fast vårdkontakt och för de mest sjuka äldre som bor i särskilda boendeformer eller är inskrivna i hemsjukvården utgör sjuksköterskan/distriktssköterskan den naturliga fasta vårdkontakten. Men hur ofta är han/hon utsedd som det?

I hälso- och sjukvårdslagen § 29 a står det sedan 2010 att läsa att patienten har behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. För att tillgodose dessa behov ska en fast vårdkontakt utses om behov föreligger. Den fasta vårdkontakten uppgift är att överblicka patientens hela vårdsituation och hjälpa patienten att :

■ Samordna vårdens insatser
 ■ Informera om vårdsituationen
 ■ Förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården
 ■ Vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten

Socialstyrelsen följde upp lagändringen 2012 och ställde bland annat frågan till verksamhetsansvariga i kommunal hemsjukvård och endast 14 procent av kommunerna hade tagit fram rutiner för hur en fast vårdkontakt inom hemsjukvården ska arbeta. En tredjedel av de kommuner som har kommunaliserad hemsjukvård har tilldelat en eller flera patienter en fast vårdkontakt. Har det blivit bättre 2014? Ska den mest sjuke äldre personen inte falla mellan stolarna måste denna rutin finnas och samordnas med fasta vårdkontakter inom landstinget.

Grunden för en kostnadseffektiv och fungerande vård för den enskilda är samordning. Den samordnade individuella planen, Sip, där teamet tillsammans med den äldre sätter sig runt bordet och lyssnar in vad som är viktigt för just henne/honom skapar förutsättningar för att tillfredsställa såväl uttalade som outtalade behov samt vem som får ansvaret att följa upp samordningen. Ett sådant möte innebär att den äldre fortfarande påverkar sitt liv men har någon som kan bistå med att samordna såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och andra kontakter. Den som samordnar för den enskilda är en naturlig fast vårdkontakt i hälso- och sjukvårdslagens andemening.

Alla kommuner i Sverige har engagerat sig i utvecklingen av Bättre liv för sjuka äldre som socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting driver. När kommunerna redogör för hur det systematiska förbättringsarbetet har bedrivits när det gäller vård och omsorg om äldre ska det bli spännande att se om fast vårdkontakt fått genomslag. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Mas, har som uppdrag att värna patientsäkerheten inom kommunal hälso- och sjukvård och kan bidra till att rutiner och riktlinjer för fast vårdkontakt tas fram.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev