söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fatta beslut omgående om HPV-vaccin för pojkar”

Publicerad: 29 maj 2019, 05:00

Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Ytterligare 120 cancerfall per år kan förhindras om även pojkar vaccineras mot HPV. Det är en angelägen fråga som måste prioriteras, skriver Gilbert Tribo (L).

Ämnen i artikeln:

Barnsjukdomar

Många av de sjukdomar som för drygt hundra år sedan skördade tusentals offer har i dag mer eller mindre försvunnit från vårt land. Det kan vi tacka det allmänna vaccinationsprogrammet för, som infördes i Sverige på 1900-talet. Genom ett omfattande vaccinationsprogram kan vårdens resurser användas på ett effektivt sätt!

Trots att det framförs skräckpropaganda om vaccin och dess effekter så ökar vaccinationerna runtom i Sverige, och i synnerhet bland yngre målgrupper i Skåne. Det är glädjande, men samtidigt kvarstår flera utmaningar.

Särskilt fokus bör placeras på humant papillomvirus, HPV, som är en mycket vanligt förekommande virusgrupp. I dagsläget är HPV-vaccinen en del av det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds endast till flickor.

Sedan införandet av HPV-vaccination för flickor har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer ökat snabbt. Vaccinet ger även positiva effekter. Andelen flickor som vaccineras mot HPV har ökat jämfört med tidigare år och uppnår nu 84 procent. Varje år diagnosticeras 450 kvinnor i Sverige med livmoderhalscancer, om det inte hade varit för HPV-vaccin hade siffran varit betydligt högre.

Med en ökad kunskap vet man även att HPV-infektionerna kan kopplas till en rad cancerformer som även drabbar män. Folkhälsomyndigheten har i flera år producerat utredningar som förespråkar ett utökat vaccinationsprogram.

I utredningen visar det sig att vaccination av pojkar kan förebygga allvarlig sjukdom och är medicinskt etiskt liksom samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.

Tre fjärdedelar av all cancer som orsakas av HPV beräknas kunna förebyggas med dagens vaccinationsprogram för flickor. Ytterligare 120 cancerfall per år kan förhindras om även pojkar vaccineras mot HPV. Det är en angelägen fråga som måste prioriteras. Ett mer jämlikt vaccinationsprogram leder till en förbättrad hälso- och sjukvård och folkhälsa.

Flera utredningar har begravts i byråkratins ankdamm och väntar på besked. En kan endast beklaga att regeringen inte förmår att agera i denna viktiga och långsiktiga folkhälsofråga. Två år har gått med positiva remissrundor såväl som en förnyad rekommendation från Folkhälsomyndigheten och en majoritet i Riksdagens socialutskott är för att HPV-vaccinen ska inkludera även pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Det blir därför en ytterst märklig fråga, där regeringen har vetskap och kännedom om det befintliga vaccinationsprogrammet, men inte agerar i frågan.

Ännu mer anmärkningsvärt är att en regering som förespråkar en god och jämlik vård agerar i en motsatt anda. Genom en ökad kunskap och beslutsförmåga kan fler vaccineras i förväg och därmed verka för en ökad folkhälsa – vad väntar man på?
Regionerna runtom i Sverige har olika förutsättningar för införande av HPV-vacciner. Vissa regioner å ena sidan har infört gratis HPV-vaccin och vissa å andra sidan har inte gjort det. Det är därför lätt att dra slutsatsen att regeringen inte vill verka för en god och jämlik vård.

Regeringen och regionerna bör rimligtvis kroka arm i denna fråga. Vi båda har ett intresse av en ökad folkhälsa och välmående framtida generationer. Med en förebyggande hälso- och sjukvårdspolitik kan vi säkerställa att färre ungdomar drabbas av HPV samtidigt som vi säkerställer att vårdens resurser kan riktas rätt. En kan tycka att det inte är en oviktig fråga att fatta beslut om, men verkligheten pekar på något annat.

Till syvende och sist är det regeringen som beslutar om innehållet i de nationella vaccinationsprogrammen. Jag lägger därför en ytterligare vänlig uppmaning till regeringen om att fatta ett beslut omgående, för de framtida generationernas skull.

GILBERT TRIBO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev