Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fattiga EU-medborgare måste behandlas rättvist”

Publicerad: 18 maj 2015, 05:00

Dagens system innebär osäkerhet både för den vårdsökande och för vårdpersonalen, skriver en miljöpartist.


I dag har vi en växande grupp människor i Stockholms län som inte har den självklara rätt till vård som vi andra tar för given. Det är fattiga människor som ofta saknar det sjukförsäkringskort som skulle ge dem tillgång till subventionerad vård. Det här är en omänsklig situation och Miljö­partiet i Stockholms läns landsting vill därför att fattiga EU-medborgare ska få rätt till samma vård som papperslösa.

Dagens situation får förstås störst konsekvenser för dem som inte kan uppsöka vård när de är sjuka, men när det som i Stockholms läns landsting saknas tydliga direktiv försätter det också vårdpersonalen i en svår sits. För hur ska de bemöta människor som inte kan betala för den vård de är i stort behov av?

Vårdpersonalen upplever en osäkerhet och känner att de kan hamna i situationer där de tvingas bryta mot sin yrkesetik: Att behandla alla människor lika oavsett kön, ålder, härkomst och social position.

I Stockholms läns landsting förespråkas en human linje, men det saknas ett regelverk. Det gör att rutinerna för betalning av vården varierar. I vissa fall ser personalen mellan fingrarna och låter bli att kräva någon betalning, i andra fall får patienten en faktura på hela vårdbeloppet, och i ytterligare fall skickas fakturan till hemlandet.

Frivilligorganisationer som Läkare i Världen och Röda Korset vittnar om att osäkerheten vad gäller resursutnyttjande gör att många sjuka inte vågar söka vård i vårt landsting. Så kan vi inte ha det.

Osäkerheten vad gäller betalningsansvaret gör att många sjuka inte vågar söka vård.

I Dagens Medicin nr 16/15 kunde vi läsa att rutinerna när det gäller betalnings­ansvaret för fattiga EU-medborgare varierar mellan landstingen. I de flesta landsting skickas fakturor på hela vårdbeloppet till patienten trots att hen oftast inte kan betala. Då får vi en situation där rätten till vård, som är en mänsklig rättighet, knyts till med­borgar­skap och ekonomi – inte till människan.

I Landstinget i Uppsala län får EU-medborgare utan sjukförsäkringskort betala för vården på samma villkor som papperslösa. Det här är en väg vi i Miljöpartiet vill att Stockholms läns landsting också tar.

Socialstyrelsen har nu för­tydligat att fattiga EU-medborgare utan försäkringskort kan om­fattas av lagen om vård för papperslösa, som anger att vuxna har rätt till vård som inte kan vänta. Det sätter högre press på landstingen att erbjuda vård även till EU-medborgare som inte kan betala.

Särskilt viktigt är det att barnen ges rätt till gratis hälso- och sjukvård samt att mödravården är subventionerad. Det är en barn­rättig­het.

Relaterat material

Olika villkor för EU-migranter i vården

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev