Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fel att åldersdiskriminera vid mammografiscreening”

Publicerad: 8 februari 2016, 06:00

Enbart ålder får inte ensamt vara ett skäl till att en undersökning eller behandling inte genomförs, skriver SPF Seniorerna.


Flera studier visar att åldersdiskrimineringen i det svenska sam­hället är utbredd. Inte minst gäller detta i arbetslivet där seniorer har svårare att hitta jobb, inte har samma rättigheter och behandlas annorlunda endast på grund av ålder. Sedan ett par år tillbaka har lagen mot åldersdiskriminering skärpts, men få fall har lett till fällande domar. Det finns således få tecken på att denna ålderism tas på allvar av samhället eller ens minskar.

Åldersdiskriminering handlar dels om normer men det finns dessutom flera exempel på rådande lagstiftning som bidrar till den, exempelvis rättigheter som upphör vid 65 års ålder: sjukförsäkring, bilstöd och ersättning vid anhörigstöd. Från 67 års ålder omfattas man inte längre av Lagen om anställningsskydd, Las. Dessutom upphör stora delar av landets officiella statistik vid antingen 64 eller 74 års ålder.

Det får anses vara särskilt anmärkningsvärt när en stat, där en lag emot åldersdiskriminering gäller, då lägger fram nya förslag som just bidrar till åldersdiskriminering. Förslagen i detta fall handlar om avgiftsfri mammo­grafi­screening till kvinnor mellan 40 och 74 år. Att utesluta kvinnor som är 75 år och äldre från screening av sjukdomar för tidig upptäckt går dessutom stick i stäv med slutsatser från internationell medicinsk forskning.

I dag uppnår fler kvinnor en hög ålder och är friskare än för bara en generation sedan. En frisk 75-årig kvinna i Sverige kan i dag förvänta sig ytterligare 15 års livstid i snitt. Tidig upptäckt av bröst­cancer leder till att färre avlider av sjukdomen – oberoende av åldern vid upptäckten.

Åldersdiskriminering måste motverkas – staten ska inte bidra till den.

Åtminstone en prospektiv kohortstudie publicerad i en högt rankad medicinsk tidskrift visar att även kvinnor över 74 år har nytta av mammografiscreening i samma nivå som för kvinnor under 75 år. Enligt de riktlinjer som American Cancer Society tagit fram för tidig upptäckt av cancer ska kvinnor över 55 år göra en ­screening med mammografi vartannat år, rikt­linjen innehåller ingen övre åldersgräns utan varje person bedöms individuellt. Varför ska vi i Sverige bedöma människor­ annorlunda och sätta ålders­gränser?

Det bör dessutom kommas ihåg att nyinsjuknade i bröst­cancer ökar med stigande ålder och 25 procent av dessa cancerfall inträffar hos kvinnor som är äldre än 74 år. Med fler friska äldre i befolkningen finns det således betydande vinster med screening för tidig upptäckt av sjukdomar även i högre ålder. Enbart ålder får absolut inte ensamt vara ett skäl till att en undersökning eller behandling inte genomförs. Det måste vara en helhetsbedömning av individens hälsa som ska ligga till grund för beslut om vård­insatser.

Screening för bröst­cancer minskar risken för sjukdom, lidande och död. Från SPF Seniorerna vill vi stärka hälsan bland äldre och verka för en mer jämlik sjukvård. Därtill är det vår bestämda åsikt att åldersdiskriminering måste motverkas – staten ska inte bidra till den. Vi menar därför att förslagen om avgiftsfri screening med mammografi från Socialdepartementet inte får ha en övre åldersgräns.

CHRISTINA ROGESTAM OCH GÖSTA BUCHT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev