Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fel att ge mer betalt för vård av invandrare

Publicerad: 29 oktober 2008, 10:38

REPLIK Björn Söder svarar på Anders Åkessons kritik i Dagens Medicin nr 43/08.


Det tycks som om Anders Åkesson (mp), regionråd i Skåne, inte har förstått vårt budskap. På något annat sätt kan man egentligen inte tolka hans påhopp på mig och Sverige­demokraterna, se Dagens Medicin nr 43/08. Men för Åkessons del handlar det om att på ett både medvetet cyniskt och för­ljuget sätt sprida en felaktig bild.
Åkesson försöker framställa det som att människor som har svårt inte kan få sjukvård om man inte inför socioekonomisk viktning i ersättningssystemet. Det är ju absurt och totalt felaktigt. Man har givetvis rätt till vård oavsett social status, vilket Anders Åkesson tycks ha missat.

Den socioekonomiska viktningen, som Åkesson och hans kollegor i sjuklövern i Region Skåne vill införa, handlar enbart om vilken ersättning som vårdgivaren ska erhålla. Här handlar det till syvende och sist om att göra det mer ekonomiskt lönsamt för vårdgivarna att placera sig i invandrartäta områden. Eftersom man nu också inför dubbel tolkersättning blir det alltså mycket mer lönsamt för vårdgivare att ge invandrargrupper vård än vanliga svenskar. Detta vänder vi oss emot.

Sverigedemokraterna har på ett tydligt sätt vid ett flertal tillfällen aviserat att partiet är positivt till vårdvalssystemet. Detta har inte heller undgått Åkesson, men i hans värld är det tillåtet att ta till rena lögner för att uppnå sina politiska mål.

Anders Åkesson och sjuklövern i Region Skåne står bakom en orättvis vårdpolitik som missgynnar skåningarna. Redan i våras beslutades, utan någon konsekvensanalys, att ge avgiftsfri akutsjukvård till personer som befinner sig illegalt i landet. Nu vill man också inkludera tandvård i denna givmildhet. Samtidigt ska svenskar betala både skatt för att finansiera den gemensamma välfärden och patientavgifter för sin egen vård.

Anders Åkesson och de andra partierna har med all tydlighet visat att de värderar personer som vistas illegalt i landet högre än landets egen befolkning eftersom man ger dessa särskilda privilegier. Det är Åkesson och hans gelikar som värderar människor olika - inte vi. Oavsett vilken etnicitet en människa har ska de behandlas på samma sätt - så länge de vistas här under legala former. Men personer som inte kan acceptera att de inte har skäl att vara i vårt land och som inte respekterar våra lagar ska inte premieras med gratis sjukvård på svenskarnas bekostnad! Det borde vara sunt för­nuft, men det existerar uppenbart inte hos miljöpartiet.

Vi sade nej till hälsovalet eftersom vi anser att det finns för många frågetecken som ännu inte är lösta. Dessa påpekades vid regionfullmäktigemötet. I grunden är vi, som jag tidigare sagt, positiva till vårdvalssystemet. Men till skillnad från Åkesson, och hans kollegor i riksdagspartierna, så bygger vi i Sverigedemokraterna vår samhällsmodell på delaktighet och gemenskap.

Vi är övertygade om att den bästa allmänna vården uppnås i ett samhälle där människor känner gemenskap och ömsesidig respekt. Inte i ett mångkulturellt samhälle där etnisk segregation och motsättningar råder och där incitamenten att bygga gemensam välfärd är små. Och till skillnad från riksdagspartierna så förespråkar Sverigedemokraterna likabehandling i samhället i stället för riksdagspartiernas så kallade ”positiva särbehandling” av icke-svenskar – det vill säga diskriminering av svenskar.

För även om vi inte anser att hela världen har rätt till svensk välfärd, så anser vi att alla människor är lika värda.

Björn Söder

Björn Söder
är gruppledare för Sverigedemokraterna i regionfullmäktige och ledamot i regionstyrelsen i Skåne.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev