söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fel att ta tandhygienist som exempel”

Publicerad: 8 september 2015, 05:00

En längre utbildning innebär en viktig anpassning till hur verkligheten ser ut, skriver STHF.


Att som Mathias Vessberg använda tandhygienistutbildningen som exempel på att grundutbildningarna förlängs i onödan är både felaktigt och respektlöst mot en kår som länge arbetat för att anpassa utbildningen och förutsättningarna för yrkeslivet till den verklighet vi befinner oss i.

Riksdagen gav i december 2013 regeringen i uppdrag att ta fram underlag för en tand­hygienist­utbildning som omfattar 180 högskolepoäng, det vill säga tre år. Detta efter flera års utredande där bland annat utredningen Kompetens och Ansvar, den så kallade Behörighetsutredningen, fann ett stort behov av en förstärkt utbildning. Något som både Social­styrelsen och tidigare Hög­skole­verket också konstaterat i ett flertal sammanhang.

Regeringen valde under våren 2014 att ge Universitets­kanslers­ämbetet i uppdrag att utreda konsekvenserna av en förlängning för tandhygieniststudenter, arbets­givarnas personalförsörjning och för staten. Rapporten Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tand­hygienist­utbildningen presenterades i januari i år. Där fastslår utredaren att fördelarna klart överväger nackdelarna.

Skälen är flera! Tand­hygienist­rollen har ändrats och fortsätter att förändras, nya arbetsuppgifter och ett utökat ansvar har tillkommit.

Dels har munhälsan generellt i samhället förbättrats vilket innebär nya krav på tandvårdens organisation. Samtidigt finns stora utmaningar med behov av före­byggande och stödjande insatser inom den ökande gruppen äldre individer. Den socioekonomiska ojämlikheten innebär nya och komplicerade utmaningar för tandvården där tand­hygienist­rollen är av stor betydelse. Regeringen har dock ännu inte fattat något beslut om en förlängning.

Tandhygienist är den enda av de 21 legitimerade yrkesgrupperna med en grundutbildning som kraftigt begränsar möjligheten att tillgodogöra sig ett vetenskapligt förhållningssätt i yrkesutövningen. Något som är en förutsättning för det livslånga lärandet.

I dag väljer en överväldigande majoritet av studenterna att läsa 180 hp, detta på grund av att det blir allt tydligare att de krav som arbetslivet ställer inte kan uppnås inom 120 hp. Detta visar tydligt att studenterna som söker tandhygienistprogrammet prioriterar kunskapsinhämtande inom högskolan före en kortare studietid.

Relaterat material

”Föråldrat att förlänga grundprogram”

YVONNE NYBLOM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev