Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Fel att tre av fyra provat simvastatin"

Publicerad: 26 februari 2009, 12:53

DEBATT: Axel Edling, ordförande i nämnden för läkemedelsförmåner vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, försvarar myndighetens beslut att exkludera Lipitor 10 mg från förmånssystemet.


Syftet med TLV:s läke­medels­genom­gångar är att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skatte­krona som går till läkemedel. Är det då rimligt att betala upp till 20 gånger mer för ett läkemedel jämfört med det billigaste likvärdiga alternativet? Det är en grund­läggande fråga bakom TLV:s beslut att inte subventionera Lipitor (atorvastatin) och Crestor (rosuvastatin) i de lägsta styrkorna 10 mg respektive 5 mg.

Det billigaste likvärdiga alternativet är generiskt simvastatin, 40 mg. Om alla patienter som i dag använder storsäljaren Lipitor i styrkan 10 mg i stället använde generiskt simvastatin skulle läkemedelskostnaden vara nästan 120 miljoner kronor lägre om året. Lipitor 10 mg och Crestor 5 mg utesluts med andra ord inte ur läkemedelsförmånen för att de är sämre, utan för att de är så mycket dyrare utan att ha en bättre effekt.

Är simvastatin ett likvärdigt alternativ till Lipitor och Crestor? Ja, förutsatt att läkemedlen används i doser som sänker LDL-kolesterol lika mycket är vår slutsats att läkemedlen också minskar risken för hjärt-kärlsjukdom lika mycket. Att uppnå en närapå 40-procentig sänkning av LDL-kolesterolhalten kostar från 50 öre per dag med generiskt simvastatin till 8 kronor per dag med Lipitor eller 10 kronor per dag med Crestor.

Det kan inte uteslutas att framtida kliniska prövningar eller meta­analyser som jämför de olika statinerna visar att den gynnsamma effekten på sjuklighet och död inte är exakt densamma per enhetssänkning LDL-kolesterol. TLV:s beslut grundar sig på nuvarande kunskapsläge.

Ställningstagandet innebär emellertid inte att det är oviktigt med studier som visar ett läke­medels effekt på död och sjuklighet. Tvärtom anser vi att det är viktigt att inte bara effekten på, till exempel, LDL-kolesterol dokumenteras.

Lipitor och Crestor fyller en funktion för de patienter som behöver en större sänkning av LDL-kolesterol än vad som kan uppnås med simvastatin. En förutsättning är då att de två läkemedlen används i tillräckligt höga doser. Det är emellertid inte de höga doserna som säljs mest. Av antalet tabletter som säljs av Lipitor är nästan hälften i styrkan 10 mg.

Varför säljs då Lipitor så mycket i låga styrkor? En del av förklaringen kan vara historisk. Innan patentet för simvastatin gick ut såg prisbilden helt annorlunda ut.

Dagens Medicin skriver på ledarplats i nr 8/09 att tre av fyra som får Lipitor har provat simvastatin. Detta är fel. Siffran gäller endast andelen patienter som nyinsätts. Av de patienter som i dag får Lipitor eller Crestor utskrivet för första gången har cirka 50–80 procent tidigare använt simvastatin. Den siffran varierar dock kraftigt mellan landstingen och säger inte hur stor del av det totala antalet patienter som tidigare prövat simvastatin. Den säger heller ingenting om orsaken till att ett byte har skett.

Pfizer uppskattar själva på dagensapotek.se den 12 februari att endast en tredjedel av de patienter som i dag behandlas med Lipitor 10 mg tidigare har behandlats med simvastatin. Inte heller denna uppgift säger något om orsaken till att patienterna bytt. Majoriteten av de patienter som i dag behandlas med Lipitor 10 mg har inte provat simvastatin.

Eftersom det går att uppnå en lika stor sänkning av LDL-kolesterol med simvastatin är det anmärkningsvärt att en så stor del av Lipitors försäljning är i den lägsta styrkan, 10 mg.

Att patentet på Lipitor går ut i november 2011 är inget argument för att fortsätta slösa mångmiljonbelopp på onödigt dyra läkemedel under tiden. Att patienter får byta till ett annat alternativ inom högkostnadsskyddet ska vägas mot att pengarna som frigörs kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

Axel Edling

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev