Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fel att vården brister vid provtagning”

Publicerad: 17 januari 2020, 06:00

Klamydiabakterier.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Det är inte en ovanlig situation att män provtas från en eller flera extragenitala lokaler, skriver tre debattörer i en replik.


Det är bra att Niklas Eriksson och Anne Kihlgren lyfter frågan om och vikten av korrekt provtagning vid sexuellt överförbara sjukdomar, STI, speciellt för särskilt riskutsatta personer så som män som har sex med män, MSM, och transpersoner.

Visst förekommer det att enskilda medarbetare på mottagningar, där STI-provtagning eller STI-frågeställning inte tillhör det vanliga, brister i omhändertagandet av patienten. Det är inte acceptabelt. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att kontinuerligt bevara och förbättra kompetensen i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Men att generalisera till att vården i stort brister vid provtagning är att måla upp en felaktig bild.

Vid 25 procent av alla provtagningstillfällen för klamydia och gonorré på män generellt togs under första halvåret 2019 minst ett prov från extragenital lokal då provtagning skedde på mottagning i Region Skåne. Med beaktande av att inte alla män som söker sig till vården för att låta provta sig för klamydia och gonorré har utsatt sig för risken att smittas analt eller i svalg, är det alltså inte en ovanlig situation att män provtas från en eller flera extragenitala lokaler. Majoriteten av provtagningar av män för klamydia och gonorré som sker på mottagningar i Skåne sker på ungdomsmottagningar och hud- och könsmottagningar. Här finns en stor medvetenhet och professionalism bland personalen att erbjuda korrekt provtagning, även för särskilt riskutsatta grupper.

Påståendet att vården generellt förespråkar att testa sig först vid symtom stämmer inte. Vårdens riktlinjer vid STI-provtagning är mycket tydliga med att klamydia- och gonorréinfektioner kan vara symtomfria och att man ska erbjuda test frikostigt oavsett om det finns symtom eller inte. Vårdens information till allmänheten på 1177.se ger också tydlig information om att det är viktigt att man låter testa sig om man misstänker att man blivit smittad, även om man inte har symtom.

Vi håller med om att lättillgänglig och bekväm provtagning för klamydia och gonorré behöver finnas för alla oavsett sexuell praktik. Därför har Region Skåne arbetat med att utöka den webbaserade tjänsten för klamydia- och gonorré-provtagning via 1177.se till att också omfatta egen-provtagning från svalg och analt. Detta kommer att lanseras under våren 2020.

Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, Region Skåne

Annika Johnsson, överläkare, enhetschef, Hudmottagningen Centrum för sexuell hälsa, Skånes universitetssjukhus Malmö

Christina Fridén, verksamhetschef, Ungdomsmottagningarna Region Skåne

MATTIAS WALDECK, ANNIKA JOHNSSON, CHRISTINA FRIDÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev