onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fel väg att hasta med förstatligad vård”

Publicerad: 27 augusti 2014, 11:50

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Undersök vad patienter behöver för en ännu effektivare sjukvård, innan styrningen ändras, skriver Reumatikerförbundets ordförande.


Tidigare i somras kom socialminister Göran Hägglund (KD) med ett utspel om att förstatliga specialistsjukvården. Han menade att det är hög tid för ett stort omtag vad gäller sjukvårdens organisation i Sverige. En organisation som är gammal och går tillbaka till 1 600-talet då Axel Oxenstierna lät dela in Sverige i jämnstora län. En uppdelning som i stort sett gäller fortfarande.

Sedan dess har självklart mycket hänt med sjukvården. Vi har sett medicinska framsteg och den medicinska kvaliteten i Sverige är faktiskt snudd på världsledande på flera områden. Utvecklingen är självklart resurs- och personalkrävande. Därför anser socialministern med bifall av Läkarförbundet att ett så litet land som Sverige inte ska ha 21 olika hälso- och sjukvårdsorganisationer som alla har sina sätt att styra och organisera vården på.

Men är det så enkelt? Löser detta de problem som vi patienter upplever med hälso- och sjukvården? Reumatikerförbundet, som är en röst för Sveriges mer än en miljon människor med någon reumatisk sjukdom och andra sjukdomar i rörelseorganen, är inte övertygat om att det löser de problem som vi upplever. Det krävs mer.

För det första måste sjukvården organiseras utifrån oss som patienter och våra behov. Vi ska få bästa tänkbara sjukvård oberoende av vilka vi är, var vi bor, vilken inkomst vi har och vem som är vårdgivare, offentlig eller privat.

För det andra delar vi inte Läkarförbundets åsikt. Fackförbundet verkar tro att ett förstatligande automatiskt sparar pengar åt sjukvården. Resurserna är förvisso ändliga, men om vården inte arbetar på ett annat sätt och kapar stuprör och hierarkier kommer det inte att minska sjukvårdens kostnader. Oavsett om vården sorteras in under ett statligt huvudmannaskap eller likt dagens system.

Vi tror att sjukvården måste arbeta på ett annat sätt än i dag. Att ha bättre styrsystem som mer utgår från patientens behov och inte främst från personalens behov.

Varför inte prova att arbeta mer tvärprofessionellt och exempelvis utnyttja olika personalkategorier mer optimalt? Ett sätt kan vara att bättre nyttja fysioterapeuterna, som förr kallades sjukgymnaster, när det gäller att behandla och i vissa fall diagnostisera personer med exempelvis artros.

Varför inte låta de patienter som vill få möjlighet att läsa sin journal via nätet? Det fungerar utmärkt i Uppsala län. Varför inte låta oss patienter få möjlighet att boka våra sjukvårdsbesök direkt i tidboken via nätet, vilket också med fördel prövats i Uppsala?

Och slutligen – varför inte låta oss patienter få möjlighet att utan remiss besöka en öppenvårdspecialist?

Vi har ingen uppfattning om sjukvården ska styras av staten eller av våra regioner och landsting, men vi anser att det är fel väg att gå att ändra styrningen av hälso- och sjukvården utan att först ordentligt undersöka vad det är som vi patienter eller medborgare behöver för att få en ännu mer effektiv sjukvård.

Därför blir vårt råd till socialminister Göran Hägglund: Fortsätt på den inslagna vägen med nya mer patientcentrerade lagar och kräv att lagarna efterlevs och se över hälso- och sjukvårdens innehåll och funktion. Därefter kan det vara aktuellt att pröva vem som ska vara huvudman!

Relaterat material

Läkarförbundet: Avskaffa landstingen

Hägglund ställer krav om förstatligande

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev