Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fler läkare bör känna till att medicinsk cannabis är godkänd”

Publicerad: 21 maj 2015, 08:45

Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi, läkemedelskemist, vd för forskningsföretaget Arubedo AB, Andreas Åberg, överläkare, psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och ledamot i Läkemedelskommittén Västernorrland, och Amir Englund, doktor i psykofarmakologi, cannabinoidforskare vid Institute of Psychiatry, King’s College i London.

Svenska läkare får redan i dag tillhandahålla cannabis genom off label-förskrivning, skriver tre debattörer.


Medan en internationell debatt pågår om införandet av medicinsk cannabis ska det understrykas att det i Sverige redan finns flera cannabispreparat tillgängliga, varav ett är godkänt av Läkemedelsverket.

Läkemedel baserade på cannabisväxten har använts mot en mängd sjukdomstillstånd i tusentals år. I Sverige har cannabis varit narkotika­klassat i olika former sedan 1930. Tre cannabisbaserade läkemedel avregistrerades 1950, varefter ett halv­sekel följde då medicinsk användning av cannabis var­ ytterst sparsam.

Orsakerna till att man i Sverige upphörde med medicinsk användning av cannabis är flera och handlar snarare om internationella påtryckningar, och favorisering av syntetiska preparat, än om modern evidens­baserad vetenskap. En ytterligare aspekt är att eftersom de huvudsakliga ämnena i cannabis, THC och CBD, använts sedan länge, så fanns få möjlig­heter för läkemedelsföretag att få nya patent godkända, vilket är en ekonomisk förutsättning för att lansera nya läkemedel.

Via Licensgruppen på Läkemedelsverket och Social­styrelsen har vi rett ut vad som hänt inom området i Sverige sedan millennieskiftet fram till i dag. Mycket litet av denna information är av allmän kännedom, och torde vara av speciellt intresse för läkarkåren.

Licensförskrivning av Marinol (syntetisk THC) förekommer i dag för en rad indikationer, såsom olika smärttillstånd, aptitlöshet och illamående. Sedan 2002 har 62 licenser beviljats, varav fyra stycken under 2014. Marinol omfattas av högkostnadsskyddet.

En svensk läkare som nyligen sökte licens för förskrivning av ”vanlig” cannabis (Bedrocan – godkänt i Canada) mot smärta fick avslag.

Mycket litet av denna in­formation är av allmän kännedom, och torde vara av speciellt intresse för läkarkåren.

I slutet av 2011 godkändes Sativex, som är baserat på naturligt odlad cannabis.

Formuleringen av detta läkemedel är en olje­baserad munhålespray, vilket gör att man undviker den skaderisk som är associerad med förbränning och rökning. Eftersom formuleringen är ny kunde Sativex patenteras och marknadsföras. Sativex kan förskrivas i dag utan licens.

Den enligt Fass enda godkända indikationen för Sativex är snäv: ”Behandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros”. Endast 98 patienter hade recept på Sativex under 2014. Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket gör behandlingen kostsam för patienten (upp till 6 000 kronor per månad).

Det ska nämnas att Sativex är godkänt för flera indikationer i andra länder. Dessa inkluderar olika typer av smärta och överaktiv blåsa.

Andra former av medicinsk cannabis legalförskrivs internationellt för smärttillstånd, symtomlindring vid hivinfektion och i geriatrisk och palliativ vård. I viss utsträckning sker förskrivning även inom psykiatri (ADD, ångest och socialfobi), framför ­allt i USA. En rad kliniska försök pågår med medicinsk cannabis för psykossjukdomar.

På en fråga till Läkemedelsverket om svenska läkare får förskriva Sativex för andra indikationer än vad Fass anger svarar de: ”Ja. Off label-förskrivning är inte förbjudet i Sverige. Varje läkare har legal möjlighet att ’under eget ansvar’ överskrida det användningsområde som är godkänt av myndighet. Förutsättningen är dock att andra möjliga läke­medelsterapier redan har prövats på patienten, alternativt att inget godkänt preparat på aktuell indikation finns att tillgå.”

Enligt Fass ”förmodas Sativex inte vara beroendeframkallande”.

Sammanfattningsvis gör detta att specialister i olika områden såsom onkologi, geriatrik, urologi, neurologi, psykiatri, allmänmedicin och anestesi bör upplysas om att medicinsk cannabis kan förskrivas i Sverige i dag, och kan övervägas då andra läkemedel inte gett önskad effekt.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev