Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fler tveksamma artroskopier än vi trott

Publicerad: 27 januari 2010, 06:05

REPLIK Debatten om onödiga artroskopier fortsätter med ett svar från Göran Garellick, Max Köster och Leif Dahlberg i arbetssgruppen för Öppna jämförelser.


Vi konstaterar med tillfredställelse att även Mats Heidvall, Ortho Center Stockholm, ansluter sig till åsikten att inte artroskopera patienter med knäartros.

Heidvall diskuterar traumatiska meniskskador och låsta knän. För att undvika missförstånd vill vi påminna om population i Öppna jämförelser. Måttet visar antalet explorativa artroskopier med operationskoder NGA01, NGA11, NGD01, NGD11 och NGF31 och samtidigt huvuddiagnosen M17, knäartros och M23, meniskskador. Således ingår inte traumatiska meniskskador i undersökningen och patienter i Öppna jämförelser är därför samstämmiga med dem i våra valda referenser.

Heidvall citerar på följande sätt sina argument för artroskopi:

Rimington visar i sin prospektiva randomiserade studie (vår kursivering) att patienter med en degenerativ menisk klarade sig bra med sjukgymnastik i 46 procent av fallen. De som efter initial rehab på grund av kvarstående besvär opererades blev signifikant bättre !

Vi vill inte undanhålla läsarna följande författarcitat från samma artikel:

Limitations of this study include small sample size, large number of patients lost to follow-up, and it´s non-randomized design (vår kursivering).  Patienterna valde alltså själva om de ville bli opererade! Samt:  We recommend an initial 1-month course of non-operative treatment for all patients with a clinical diagnosis of a degenerative medial meniscus tear prior to considering surgery.

Vår fortsatta uppföljning visar att fler artroskopier har gjorts på dem över 40 år med diagnosen meniskskada och artros än de 12 000 som rapporterats. Således torde våra beräkningar att 10 000 av dessa är gjorda på tveksam indikation vara i underkant.

Göran Garellick
 är överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och sitter i arbetsgruppen för Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård för Sveriges Kommuners och Landstings räkning.

Max Köster
 är utredare vid Social­styrelsen och med i arbetsgruppen för Öppna jämförelser.

Leif Dahlberg
är professor i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus och sakkunnig i Öppna jämförelser.

Relaterat material

Krav på ursäkt till ortopederna kvarstår

Det görs visst alltför många artroskopier

SKL och Socialstyrelsen bör be om ursäkt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev