fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Flera problem omgärdar de nya läkemedlen mot hepatit C”

Publicerad: 5 februari 2015, 06:30

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen Nepi, radar upp dem på Debatt.

Ämnen i artikeln:

Hepatit

De nya läkemedlen för behandling av hepatit C är ett av decenniets viktigaste genombrott inom läkemedelsområdet.

I media har landstingen beskyllts för att bryta mot smittskyddslagen när de följer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, beslut om att det närmaste året endast de allra sjukaste – en fjärdedel av de smittade – kan få de nya läkemedlen mot hepatit C förskrivna på recept inom ramen för läkemedelsförmånen. I själva verket hanterar smittskyddslagen och läkemedelsförmånen två helt skilda situationer och det finns en gråzon mellan dem.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har i intervju i Svenska Dagbladet 21 januari pekat på att det inom hälso- och sjukvården dagligen görs prioriteringar och att TLV hållit sig inom lagens ramar.

Vid en sjukdom som klassificeras som allmänfarlig – som till exempel hepatit C – ska enligt smittskyddslagen (2004:168) läkemedel som förskrivs för att minska risken för smittspridning betalas av samhället. Detta sker genom att läkaren anger ”enligt smittskyddslag” på receptet. Smittskyddslagen fokuserar alltså inte på patientens behov av behandling utan på samhällets behov att skydda andra medborgare mot smitta. Då är det rimligt att samhället tar hela kostnaden. Förskrivning av medel mot ­hepatit C sker i dag huvudsakligen inom smittskyddslagen.

När behandling sker för att lindra eller bota en sjukdom, inte för att hindra smittspridning, är det hälso- och sjukvårdslagen och i förlängningen läkemedelsförmånslagen (2002:160) som gäller. TLV utgår då i sina beslut om förmån från de riksdagsbeslut om behov av prioriteringar inom samhället och hälso- och sjukvården som finns.

Vid hepatit C med allvarligare påverkan på levern så är enligt TLV svårighetsgraden högre och osäker­heten i beslutsunderlaget lägre än för dem med mindre allvarlig fibros. TLV har också slagit fast att vid en hög svårighetsgrad kan en större osäkerhet i underlaget accepteras, medan det för en låg svårighetsgrad ställs högre. Därför har TLV funnit att de nya läkemedlen mot hepatit C vid dagens prisnivåer enbart kan omfattas av förmån vid mer allvarlig grad av leverskada för de 40 000 personer som är smittade, och de 2 000 nya fall som tillkommer årligen.

TLV har tidsbegränsat sina beslut fram till och med halvårsskiftet 2015 eftersom det tillkommer flera nya alternativ och det därför sannolikt kommer att bli priskonkurrens och sjunkande priser.

Vid sidan av detta har alla landsting koordinerade av en arbetsgrupp inom Sveriges kommuner och landsting, TLV, Läkemedelsverket samt berörda läkemedelsföretag arbetat fram en samverkansmodell och tagit fram avtal om riskdelning mellan landsting och läkemedelsföretag. Detta informella arbete har varit nödvändigt eftersom Sverige i sitt regelverk kring värdebaserad prissättning av läkemedel inte har fastställda former för prisförhandlingar om receptförskrivna läkemedel i speciella situationer som denna.

Det finns tre tydliga problem med dagens situation:

1 Att de i dag av läkemedelsföretagen begärda priserna för nya läkemedel mot hepatit C tillsammans med osäkerhet i det hälsoekonomiska beslutsunderlaget inneburit att TLV behövt begränsa förmånen.

2 Att smittskyddslagen inte är anpassad till en situation där läkemedel som kan vara aktuella för att hindra spridning av allmänfarliga sjukdomar har priser som innebär att tvingande användning enligt smittskyddslag kan tränga undan andra för samhället eventuellt ännu viktigare prioriteringar.

3 Att TLV och Folkhälsomyndigheten inte tydligt ger patienter och hälso- och sjukvården tydliga rikt­linjer om hur och när patienter ska behandlas enligt hälso- och sjukvårdslag respektive smittskyddslagen, samt för politiker belyser det dilemma som punkt 2 innebär.

Slutligen är det också ett (mindre) problem att det inte enkelt går att skilja förskrivning enligt smittskyddslag och andra typer av förskrivning där landstingen tar hela kostnaden för läkemedlet i läke­medels­statistik enligt särskild överenskommelse med staten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev