Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fokus bör läggas på kunskapskällorna”

Publicerad: 9 september 2016, 05:00

Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen Nepi – nätverk för läkemedelsepidemiologi. ­Tidigare objekts­ägare för patientjournalen i Region Östergötland.

Foto: Stefan Jerrevång/Bildbyrån

Öppna data är en möjlighet för svenska företag att finna nya, och internationellt intressanta, tekniska lösningar för allmänhet och vård, skriver Mikael Hoffmann.


Ämnen i artikeln:

E-hälsomyndigheten

Patienter och personal i svensk hälso- och sjukvård har mycket att vinna på att aktuell och korrekt information finns lätt tillgänglig vid beslut om utredning och behandling. E-hälsomyndigheten har en internationellt unik möjlighet att inta en central roll i att identifiera, certifiera samt stödja tillgång till viktiga kunskapskällor enligt principen öppna data.

Därför är det välkommet att myndighetens generaldirektör, Torsten Håkansta, i en debattartikel i Dagens Medicin nr 28–33/16 efter­lyser en långsiktig vision för informationsutbyte och en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna.

Det största hindret för att utveckla för patienter och vårdpersonal viktiga kliniska beslutsstöd är i dag att samla kompetens och resurser för att bygga och förvalta de kunskapskällor som behövs för varje beslutsstödsfunktion.

Trots detta finns redan avancerade kliniska beslutsstöd i de elektroniska patientjournaler som kan koppla samman behandlingsspecifik information (till exempel om läkemedel) med patient­specifik integritetskänslig information med rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och andra organisationer. Användning och utveckling av dessa beslutsstöd begränsas dock kraftigt av avsaknad av en standardiserad infrastruktur för nödvändiga kunskaps­källor där dessa är kvalitets­kontrollerade och möjliga att länka till varandra, till patient­informa­tion och till beslutsregler i rekommendationer.

Öppna data är ett sätt att effektivare dela och utnyttja offentlig information.

Öppna data är ett sätt att effektivare dela och utnyttja offentlig information. Grund­tanken är att så långt möjligt göra offentligt framtagen ej sekretess­belagd information tillgänglig på nätet som länkade data enligt en öppen standard i en maskinläsbar strukturerad form via ett webbgränssnitt/API. Vid behov kan upphovsrätt och/eller regler för användande av informationen regleras separat.

Den av regeringen tillsatta e-delegationen har tydligt ut­talat hur centralt öppna data är för svenska medborgares möjligheter att dra nytta av offentlig information genom offentliga och privata utvecklares it-lösningar. Hur detta bör ske finns beskrivet i Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information – en vägledning för myndigheter.

Öppna data är en möjlighet för svenska företag att finna nya, och internationellt intressanta, tekniska lösningar för allmänhet och vård som också innebär en möjlighet till export av lösningar. Ändå tappar Sverige fart i internationella jämförelser när det gäller utnyttjande av öppna data och de möjligheter detta ger. Här kan E-hälsomyndigheten göra en stor skillnad för både hälso- och sjukvården samt näringslivet.

Myndighetens uppdrag borde därför vara att identifiera, kvalitetskontrollera samt certifiera kunskaps­källor som är betydelse­fulla för hälso- och sjukvården, i stället för att myndigheten själv ska utveckla beslutsstöd för vården. När sådana kunskaps­källor görs tillgängliga – huvudsakligen enligt principen för öppna data – kan E-hälsomyndigheten reglera de rättsliga förhållandena mellan å ena sidan källägaren och å andra sidan slutanvändaren (vården, journal­systems­leverantören, app-tillverkare). I de fall myndigheten är källägare är det lika viktigt att tillgängliggöra de egna kunskapskällorna så långt som möjligt som öppna data, vilket inte är fullt genomfört i dag.

Genom ett tydligt uppdrag till E-hälsomyndigheten skulle det i Sverige snabbt kunna finnas en infrastruktur av kunskaps­källor vilket skulle underlätta för journalsystemsleverantörer samt tredjepartutvecklare att implementera redan befintliga, samt utveckla nya kliniska beslutsstöd direkt i vården nära personal och patienter.

Kort om Nepi

Nepi är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993 med uppdrag att ”främja forskning och utveckling främst inom läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läke­medels­ekonomi”.

MIKAEL HOFFMANN

Ämnen i artikeln:

E-hälsomyndigheten

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev