Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fokus bör ligga på digital omställning av offentlig vård”

Publicerad: 27 mars 2020, 06:00

Gudrun Greim, Verksamhetschef och medicinsk rådgivare på Närhälsan, Västra Götalandsregionen. Johan Gustafsson, VD på Visiba Care. Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, Region Jönköpings län.

Att lösningen skulle vara ett nationellt uppdrag att beställa och ersätta vårdgivare av digital vård är något som vi ser som problematiskt, skriver tre debattörer i en replik.


Ge Socialstyrelsen ett nationellt uppdrag att beställa och ersätta vårdgivare av digital vård”. Så skriver en grupp forskare på Dagens Medicin sajt 20 mars, med anledning av covid-19.

Vi anser att debattörerna har rätt i sak, digital vård som komplement till fysiska besök behövs just nu mer än någonsin, både för att avlasta de fysiska mottagningarna men också för att skydda patienter och vårdpersonal och säkerställa att hälso- och sjukvårdens resurser nyttjas på rätt sätt, nämligen används för dem som bäst behöver dem.

Men att lösningen skulle vara ett nationellt uppdrag att beställa och ersätta vårdgivare av digital vård är något som vi ser som problematiskt. Självklart ska vi dra nytta av de olika system som nu kan sluta upp och stötta i dessa svåra tider, som på många sätt kommer att omforma vårt samhälle. Men de huvudsakliga resurserna bör gå till den offentliga vården, som just nu gör sitt yttersta för att påskynda omställningen till digifysiska vårdflöden.

Den aktuella situationen drabbar ju i allra högsta grad hela hälso- och sjukvårdssystemet och inte enbart första linjens vård. Vi behöver kunna erbjuda en samordnad, koordinerad digifysisk vård där vi värnar om hälso- och sjukvårdens resurser på bästa sätt, såväl inom kommunal som regional sjukvård, inom primärvård och specialistvård. Enbart så uppnår vi de samhällseffekter som vi hoppas på genom stöd av ny teknik. Och endast så kan vi bemöta den aktuella epidemin och hantera smittspridning på ett effektivt sätt. Kontinuiteten kan inte säkerställas av privata aktörer som enbart fokuserar på en viss typ av vård.

Att det tagit lite längre tid för den offentliga vården att ställa om kan man ha delade åsikter om, men i slutändan handlar mycket om att det faktiska behovet, både från vårdgivarens och patientens håll, aldrig varit så uppenbart som just nu. Och det är nu det händer. Det vi ser är en fantastiskt snabb omställning inom den offentliga vården. I nästan alla regioner pågår ett otroligt intensivt arbete med att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda digitala kontaktvägar, låta personalen arbeta på distans, genomföra digitala ronder på boenden, erbjuda digital rådgivning för oroliga invånare, och avlasta akutmottagningar. De förändringar som tidigare tagit flera år att genomdriva, sker på ett par dagar. Och den förändringen kommer inte enbart att innebära en kortsiktig hjälp i kristider, den kommer innebära att den offentliga hälso- och sjukvården generellt kommer att stå bättre rustad för framtiden, både för ordinarie behov och när nästa epidemi bryter ut.

Men här behövs stöd och resurser, och är det något vi behöver fokusera på nu, så är det främst att se till att den offentliga hälso- och sjukvården får det stöd den behöver, och att infrastrukturen stödjer en snabb omställning till digital vård.

ULF ÖSTERSTAD, GUDRUN GREIM, JOHAN GUSTAFSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev