Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fokus måste ligga på hur vi kan ­värna skyddslösa spädbarns liv”

Publicerad: 22 oktober 2015, 05:00

Per Borgström, barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, Staffan Janson, professor, barnläkare, Karlstad, Johanna Räntfors, barnkirurg, Västra Götalands­regionens barnskyddsteam, Beata Skanse, barnläkare, Central­sjukhuset Kristianstad, Godfried van Agthoven, barnläkare, Västra Göta­lands­regionens barnskyddsteam, och Peter Wide, barnläkare, barnskyddsteam Region Östergötland.

De som nu försöker misskreditera barnläkarkåren och kunskapen kring svår misshandel mot spädbarn bär ett mycket stort ansvar, skriver sex barnläkare.


Det har kommit flera friande domar i fall där barn skadats allvarligt i samband med misstänkt barnmisshandel genom skakvåld. Barnläkares bedömningar och utlåtanden har i dessa fall misstänkliggjorts på ett osakligt sätt av journalister och enskilda läkare, som i de flesta fall saknat egen erfarenhet av att ta hand om misshandlade barn.

Abusive Head Trauma, AHT, tidigare kallat Shaken Baby Syndrome, på svenska benämnt skakvåld, beskriver skador i och på huvudet hos ett litet barn, som har utsatts för tillfogat våld. Vid AHT ses ofta en kombination av skador, som blödningar under hårda hjärnhinnan i huvudet och i ryggmärgskanalen, skador på hjärnvävnaden, hjärnpåverkan och ögonbottenblödningar. Barnen har ofta även andra skador på kroppen, som blåmärken och skador på skelettet. Skadorna tyder ibland på upprepat våld.

Alla medicinska experter är överens om att det är farligt att skaka små barn våldsamt eller dunka dem upprepade gånger mot ett underlag. Krafterna som uppstår i barnets huvud kan orsaka svåra skador på hjärnan som leder till omfattande funktionshinder eller i värsta fall döden.

Alla medicinska experter är överens om att det är farligt att skaka små barn våldsamt

Små barn utsatta för AHT kommer till sjuk­huset med diffusa symtom, andningsuppehåll, kramper eller medvetslöshet. De första sjukvårdsinsatserna är inriktade på att behandla barnets akuta tillstånd, utesluta livshotande infektioner och andra medicinska tillstånd. Misstanke om misshandel uppstår oftast när blödningar i huvudet upptäcks på skiktröntgen. Det leder till en omfattande medicinsk utredning, som kräver samarbete mellan en rad olika specialister. AHT är aldrig en förstahandsdiagnos. Först efter att man har samlat in alla data och uteslutit andra tänkbara orsaker samt fastställt tydliga tecken på tillfogat våld, kan en sådan slutsats dras.

Ett fåtal sjukdomstillstånd kan ge blödningar i huvudet, men dessa sjukdomar kan uteslutas med blodprover. Efter en förlossning kan man se små blödningar i ögonbotten och ovanför hjärnan med ett annat mönster än vid AHT. Skador vid svåra fall­olyckor och trafikolyckor kan likna AHT, men här finns en tydlig bakomliggande händelse.

En liten grupp läkare har de senaste åren spekulerat i alternativa förklaringar till de skador som ses vid AHT. Flera av dessa alternativa tillstånd kan uteslutas genom en noggrann utredning. Ingen av deras hypoteser har lett fram till vetenskapliga belägg, som utmanar det vi vet om AHT och det är anmärkningsvärt att svenskt rättsväsende i så hög grad lutar sig mot dessa spekulativa bedömningar.

Vetenskapliga studier över erkända fall av skakvåld bekräftar att barnen uppvisar just de skador som beskrivs ovan. Decenniers forskning har också fastställt att vissa kombinationer av dessa skador är så specifika för tillfogade skallskador, att man efter noggrann utredning kan vara intill visshet säker på misshandelsdiagnosen. Med få undantag är alla läkare som arbetar med misstänkta fall av AHT världen över, eniga om denna gemensamma kunskapsgrund.

Det är rättsväsendets skyldighet att fria i fall där de inte finner övertygande bevisning för brott, då en felaktig dom innebär en tragedi för familjen. Men detta betyder inte att skakvåld inte existerar. Dia­gnosen ska även fortsättningsvis bygga på vetenskaplig grund och sjukvården liksom socialvården ska handla därefter.

De som nu försöker misskreditera barnläkarkåren och kunskapen kring svår misshandel mot skyddslösa spädbarn bär ett mycket stort ansvar. Vi vill återföra fokus till hur vi bäst kan värna om barnen och skydda deras liv och hälsa. Det är vår roll och vår skyldighet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering ut­reder för närvarande vetenskapen kring diagnosen skakvåld. Vi barnläkare är positiva till en oberoende värdering av vetenskapen inom detta komplicerade område.

PER BORGSTRÖM, STAFFAN JANSON, JOHANNA RÄNTFORS, BEATA SKANSE, GODFRIED VAN AGTHOVEN OCH PETER WIDE

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev