måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fokusera på de patienter som har störst behov”

Inom dagens resursram bedömer vi det som orealistiskt att alla i befolkningen i närtid kan få fast läkarkontakt, replikerar debattörer från Vård- och omsorgsanalys.

Publicerad: 26 mars 2021, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jean-Luc af Geijerstam, Nils Janlöv och Peter Nilsson, samtliga vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Rickard Kilström


Ämnen i artikeln:

DistriktsläkarföreningenMyndigheten för vård- och omsorgsanalysPrimärvård

I ett debattinlägg hos Dagens Medicin 22 mars riktar sig företrädare för Svenska distriktsläkarföreningen till landets regioner med anledning av vår debattartikel i Dagens Nyheter den 15 mars. Artikelförfattarna hänvisar i sin artikel till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på ett sätt som gör att vi ser behov av att bidra till tydlighet kring vår roll och vårt uppdrag.

Vår roll som analysmyndighet är att aktivt bidra till en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård genom att ta fram policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer rörande vårdens funktionssätt och styrning. Vår roll är inte att besluta om den övergripande ambitionsnivån för hälso- och sjukvården i relation till andra gemensamma samhällsfunktioner. Vår roll är inte heller att inom hälso- och sjukvårdssystemet fördela resurser mellan olika verksamhetsområden. Det ansvaret ligger hos politiska beslutsfattare på olika nivåer.

Frågan om hur primärvården på bästa sätt behöver utvecklas är en mycket angelägen och viktig fråga. Här vill vi bidra med kunskapsunderlag som kan stärka primärvårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet utifrån ett patient- och medborgarperspektiv, samt utifrån ett systemperspektiv. 

Den 15 mars presenterade vi på uppdrag av regeringen en rapport där vi har undersökt hur den svenska befolkningen anser att hälso- och sjukvården fungerar, jämfört med befolkningen i tio andra länder. Undersökningen ingår i den årliga International Health Policy Survey, IHP. Samma dag presenterade vi även resultaten av undersökningen på DN Debatt. Bland annat visade resultaten att en fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet. I artikeln utgick vi från dagens behov och gav förslag på hur den resursram som finns i dag kan nyttjas på det mest effektiva sättet. 

Inom dagens resursram bedömer vi det som orealistiskt att alla i befolkningen i närtid kan få fast läkarkontakt. Och enligt IHP-undersökningen verkar inte de insatser som gjorts så här långt ha gett den önskade effekt som var intentionen. Utifrån ett patientperspektiv är det viktigt att löftet om fast vårdkontakt inte bara blir administrativt uppfyllt. Det är också mycket viktigt att de patienter som har störst behov av en fast vårdkontakt inte trängs undan av mindre behövande patienter. Därför ser vi det som nödvändigt att det i dag pågående utvecklingsarbetet för att öka andelen med fast vårdkontakt har fokus på de patienter som har störst behov av en sådan.   

Det är viktigt att vi, Svenska distriktsläkarföreningen och många andra, fortsätter att bidra med kunskap, olika perspektiv och saklig debatt, som i sin tur kan bidra till att utveckla både primärvården och hälso- och sjukvården som helhet.

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Nils Janlöv, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Peter Nilsson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 

Replik på:

”Regionerna behöver sätta fart”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev