torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Följ Sahlgrenskas exempel och ge papperslösa vård

Publicerad: 5 mars 2008, 06:05

Vänta inte på att regeringar ska be­stämma sig för om de ska följa de mänskliga rättigheterna, skriver två miljöpartister.


Att en människa nekas vård på grund av trångsynta regler bör inte få ske i ett civiliserat land. Så länge regeringen inte lyckas lösa problemet med papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård måste landstingen ta saken i egna händer och göra uppror. Miljöpartiet har därför upp­manat landstingen till civil olydnad i den här frågan.

Sahlgrenska universitetssjukhusets agerande är ett lysande exempel på en sådan civilolydnad.

Sommaren 2006 beslöt dess styrelse att sjukhusets arbete utgår ifrån den medicinska etiken. Beslutet innebär att:  gömda flyktingar och andra patienter utan avtal eller försäkring skall erhålla akut och annan omedelbart nödvändig vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, oavsett betalningsförmåga i ögonblicket . Enligt chefläkaren innefattar begreppet  annan omedelbart nödvändig vård  all vård som är nödvändig för att förhindra försämring av patientens tillstånd.

Beslutet innebär även att  ge direktören i uppdrag att ombesörja utbildning till berörd personal så att vårdsökande patienter bemöts korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler .

Läkare utan gränser berättar att många papperslösa är rädda för att ta kontakt med en sjukvårdsinrättning och att det hindrar dem att söka hjälp vid sjukdom. Möts de dessutom med misstro eller allt för många frågor eller krav på förskottsinbetalning är risken stor att de försvinner innan läkaren gjort en medicinsk bedömning.

I den nyligen lämnade lagrådsremissen Lag om vård för asylsökande med flera föreslår regeringen en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande med flera hälso- och sjukvård samt tandvård.

Förslagen har redan fått kritik. Statens medicinsk-etiska råd anser att den riskerar att bli ytterligare en försämring. Socialstyrelsen menar att förslaget borde utredas ytterligare då det inte är tillräckligt bra. Miljöpartiet menar att det är hög tid att det kommer ett förslag som ger papperslösa tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Sahlgrenska har visat att det är fullt möjligt att bedriva vård för papperslösa i enlighet med yrkesetiska koder och mänskliga rättigheter.

Alla andra landsting borde ta efter Sahlgrenskas exempel nu och inte vänta på att regering efter regering ska bestämma sig för om de ska följa FN:s regler om mänskliga rättig­heter eller inte.

Gunvor G Ericson, Bodil Ceballos

Gunvor G Ericson
 är folkhälsopolitisk talesperson för mp.

Bodil Ceballos
 är migrations­politisk tales­person för mp.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev