Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Folk är redo att hantera sina egna hälsodata”

Publicerad: 7 december 2016, 06:00

Will Stoddart, vd, och Gergö Bacsovics, läkare, medicinsk rådgivare, båda Werlabs.

Foto: Christoffer Edling (Stoddart)

Det är fel att, som i Dagens Medicins rapportering, påstå att Werlabs screenar en frisk befolkning, skriver företaget i ett genmäle. Dagens Medicins chefredaktör svarar direkt på kritiken.

Ämnen i artikeln:

Werlabs

I en relativt nyligen skriven blogg beskrivs hur svårt det är för innovativa aktörer att ta sig fram i en – på gott och ont – konservativ sjukvårdsindustri: ”Det krävs exceptionellt mod att försöka, trots att man har oddsen mot sig”.

Werlabs har från nära håll fått uppleva vad detta egentligen innebär. En artikel publicerad i Dagens Medicin nr 45/16 framställer Werlabs i ofördelaktigt ljus.

Kritiken som gavs fokuserade på en grov sammanfattning av Wer­labs marknadsföring och de texter som publiceras i sociala medier för att väcka intresse, men kom sedan att handla om själva digitala hälsotjänsten Werlabs, något kritikerna varken testat eller brytt sig om att undersöka närmare.

Vi håller med om att vetenskapen ständigt utvecklas och att artiklar blir inaktuella i allt snabbare takt, detta gäller även för gamla artiklar publicerade i Dagens Medicin. Mer oroande är när man försöker kväva innovationskraft och debatt utan en djupare analys av ämnet man behandlar.

I artikeln kallar Birgitta Hovelius, professor emeritus vid Lunds universitet, erbjudandet av hälsokontroller för ”lurendrejeri”. Men alla blodanalyser kan inte lik­ställas med hälsokontroller av den typen Birgitta Hovelius hänvisar till. Det är fel att påstå att Werlabs screenar en frisk befolkning. Vi erbjuder ett kraftfullt verktyg för alla som vill ta ökat grepp om sin egen hälsa, oavsett ”diagnos”.

Blodanalyser är sjukvårdsverktyg och hälsoverktyg – liksom vågen, termometern och blodtrycksmanschetten. Hur man använder verktygen har stor betydelse. Vad man kallar verktygen, så att alla förstår vad det ska användas till, är något annat.

Om man fastnar i vissa synsätt är det lätt att dra missriktade paralleller och felaktiga slutsatser.

De flesta metaanalyser som gjorts av hälsokontroller hittills bygger på undersökningar som initierats av vårdgivaren. Flera av studierna är gamla och i begränsad omfattning jämförbara med dagens diagnostik, interventioner, kost-/livsstilsråd och behandlingar. Mycket liten del av studierna tar hänsyn till den moderna individens perspektiv, hälso­intresse, resurser och nästintill obegränsade tillgång till information.

Det finns ett stort behov, från flera håll, att växla perspektiv från reaktiv sjukvård till ett mer preventivt, individcentrerat, inkluderande och kollaborativt hälso- och sjukvårdssystem. Ett system som ser behovet av både en högspecialiserad sjukvård i toppen av pyramiden och kraften hos den enskilda individen som en del av basen.

När vi skapar verktyg för ­människor att engagera sig i sin egen hälsa minskar belastningen på den breda basen av sjuk­vårds­systemet och resurser kan allokeras för att höja nivån av utfört arbete inom sjukvården till samma kostnad som förut. Detta innebär att vården inte längre behöver utföra rutinmässiga och automatiska uppgifter utan kan fokusera på de svåra och specialiserade uppgifter det är byggt för.

Att jobba med problemen, behoven och lösningarna innovativt i multidisciplinära team, med olika perspektiv, kunnande och verktyg anses av många som vägen framåt.

Digitala hälsobolag har en stor roll i att på olika sätt försöka engagera och intressera människor för deras egen hälsa. Genom innovativ användning av tekniska verktyg och informationskanaler kan vi skapa förutsättningar för nya samarbetssätt mellan människor med olika erfarenheter och expertis. Vi är övertygade om att information omsatt till kunskap på rätt sätt kan leda till bättre hälsa och vi satsar all vår tid och våra resurser för att bidra till detta.

Dagens Medicin svarar

Werlabs försöker förminska felaktigheterna

Will Stoddart och Gergö Bacsovics skriver att Werlabs inte bedriver scree­ning av friska. Men det är precis vad företaget gör, åtminstone enligt marknadsföring i ­sociala medier och i dagspressen.

Vidare försöker de förminska felaktigheter i företagets artiklar i sociala medier med att det kan förekomma inaktuella fakta även i gamla artiklar hos Dagens Medicin. Skillnaden är att Werlabs aktivt har spridit nyskrivna artiklar i marknads­föringssyfte, vilka felaktigt ger sken av att bolagets tester är bättre än vad de är.

Dagens Medicin kommer att fortsätta granska det ökande utbudet av hälsotjänster i samhället och hur det påverkar svensk sjukvård.

Christina Kennedy, chefredaktör

WILL STODDART OCH GERGÖ BACSOVICS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev