Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Folkpartiet är starka anhängare av en sjukvård där behoven styr

Publicerad: 20 februari 2008, 06:56

REPLIK En europeisk vårdpeng gynnar även dem som inte söker vård utanför sitt landsting, skriver fyra folkpartister.


Eric Bertholds kritiserar i Dagens Medicin nr 6/08 vårt förslag om fritt vårdval inom Europa – en slags europeisk ”vårdpeng”. Enligt Bertholds är det bland annat ett uttryck för att tillgängligheten överordnas innehållet. Det är en synpunkt som vi har svårt att förstå.

Vi är övertygade om att den ökande konkurrens mellan olika vårdgivare som skapas genom ett fritt europeiskt vårdval har positiva effekter på såväl kvaliteten, exempelvis i form av arbetssätt och bemötande, som på tillgänglighet, i form av kortare väntetider. God vård för den enskilda patienten är en kombination av hur tillgänglig vården är och dess kvalitet. En sjukvårdspolitik med den enskilda patienten i centrum måste arbeta på båda dessa fronter.

Svensk sjukvård håller generellt sett hög kvalitet. I en jämförelse av sjukvården i olika europeiska länder som publicerades hösten 2007 av Consumer Health Powerhouse konstateras att Sverige är bäst av alla de jämförda 29 länderna när det gäller medicinska resultat. Vi är däremot, enligt jämförelsen, sämst (tillsammans med Irland) när det gäller väntetider. Att politiker, från olika partier, mot den bakgrunden riktar uppmärksamhet mot hur tillgängligheten kan förbättras är knappast egendomligt.

Eric Bertholds tolkar, helt felaktigt, vår artikel som att vi skulle företräda linjen om en efterfrågestyrd sjukvård. Folkpartiet är starka anhängare av principen om en behovsstyrd hälso- och sjukvård, och det är just därför som vi tycker att det är viktigt att möta den ökade rörligheten av patienter i Europa med mer av gemensamma regler och normer. Vi behöver inom EU skapa ökad tydlighet i frågor som patient­säkerhet, informationsöverföring och kvalitetsindikationer så att människor som söker vård i ett annat land kan känna trygghet i att kunna få en god, säker och behovsmotiverad sjukvård.

Om fritt europeiskt vårdval införs kommer det naturligtvis inte att innebära att samtliga patienter i Sverige väljer att resa till ett annat europeiskt land för att få sin behandling utförd. Men bara det faktum att möjligheten finns kommer att innebära att svenska landsting och regioner tvingas att vidta åtgärder för att hålla hög kvalitet och god tillgänglighet. Därigenom gynnar en europeisk ”vårdpeng” både de patienter som aktivt väljer att söka vård någon annanstans än i det egna landstinget och dem som inte gör det.

Tobias Krantz
är folkpartiets socialpolitiske talesman.

Birgitta Rydberg
är landstingsråd (fp) i Stockholms läns landsting.

Jonas Andersson
är regionråd (fp) i Västra Götalandsregionen.

Marita Sander-Schale
är regionråd (fp) i Region Skåne.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev