Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förbud mot cigaretter vore bättre för folkhälsan”

Du dör av din rökning men kan leva med ditt snus. Vi måste anamma ett skademineringsperspektiv, skriver läkaren Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen, i en replik.

Publicerad: 15 november 2022, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen, före detta vd och ordförande Läkarförbundet.


Företrädare för ett antal med allmänna medel finansierade organisationer gick i en gemensam artikel i Dagens Medicin 26 oktober ut med en befogad varning för att cigarrettrökningen fortfarande dödar tusentals människor varje år i vårt land.

Men det problem de identifierar bär de själva en tydlig skuld för. Och den lösning som presenteras riskerar att göra ont värre.

Läs mer: ”Förbjud tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010” 

Att förbjuda all tobak, både snus och cigaretter, för personer födda efter ett visst år behöver inte betyda att dessa individer därför avstår från framtida stimulantia. Dagens internationella trend pekar snarare mot en icke önskvärd liberalisering av mer riskfyllda narkotiska preparat. Om vi inte tror att alla ska sluta med allt som har negativa hälsoeffekter så måste vi anamma ett skademineringsperspektiv: det är bättre att konsumera något som du kan leva med än något som du riskerar att dö av.

Varför har författarna då ett ansvar för nu rådande situation? När det gäller tobakskonsumtion har alla av staten reglerade myndigheter och alla av staten finansierade organisationer som arbetar med folkhälsofrågor aktivt motverkat skademinimeringsprincipen. De rökare som velat sluta med hjälp av snus, eller vitt snus, har aktivt avråtts från detta. All tobak ska behandlas lika.

Det är lätt att se att myndigheterna och organisationerna har fel för den som haft möjlighet att studera forskningen på området. Rökare löper 400 till 450 gånger större risk att få sina liv förkortade på grund av sin tobakskonsumtion än den som snusar, enligt Flood Research, 2020. Det finns inget statistiskt säkerställt samband mellan snusande och cancer, enligt en bred forskningsöversikt i The Lancet 2016.

Studierna visar att du dör av din rökning men kan leva med ditt snus. Undertecknarna av här refererade debattartikel väljer att inte säga som det är om dessa samband. Det är därför de har ett stort ansvar för de siffror de själva redovisar.

Ett totalt tobaksförbud för personer som är födda efter år 2010 är deras förslag. Hur konsumtionsmönstren då förändras vet vi ingenting om. Men om de vill ha ett förbud som verkligen fungerar, borde de förorda ett riktat förbud mot cigaretter i stället. Då kan de som så behöver gå över till mindre farliga tobaks- eller nikotinprodukter. Ett sådant förslag lades fram i Upsala Nya Tidning 2021 av Snuskommissionen, som finansieras av Snustillverkarföreningen med uppdrag att verka helt fristående från sin finansiär. Förbud är sällan det mest effektiva sättet att åstadkomma en folkhälsobefrämjande förändring, men om det ska göras så ska det göras på rätt sätt.

Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen, före detta vd och ordförande Läkarförbundet.

Följ debatten:

”Förbjud tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev