fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fördelarna med vårdval är tydliga”

Publicerad: 2 juli 2018, 12:00

Mona Boström har ett förflutet som landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och dåvarande Landstinget Halland.

Det bästa för patienterna är att vårdvalet och Fritt val utvecklas, inte avvecklas. Det skriver Mona Boström som utrett frågan på uppdrag av Hörselföretagarna.


Vårdval för primär hörselrehabilitering och Fritt val av hjälpmedel inom hörsel är omdiskuterat och utformningen av systemen är föremål för politiskt intresse i vissa regioner och landsting. Mot bakgrund av detta har jag fått Hörselföretagarnas uppdrag att föreslå förändringar i systemen med syftet att förbättra hörselvården för patienterna.

Människor med hörselnedsättning behöver få professionell bedömning, hjälpmedel utprovade efter individuella behov och återkommande stöd. Hörhjälpmedel ger möjlighet till ett mer normalt liv med bättre livskvalitet och ökad delaktighet i det digitala samhället. Men många dröjer länge innan de söker hjälp för sina hörselproblem, vilket försvårar i det dagliga livet. En obehandlad hörselnedsättning kan leda till social isolation, depression och ökad risk för demens i förtid. Därför är det viktigt med en god hörselvård för såväl individen som samhället.

Låt mig inledningsvis konstatera att det finns berättigad kritik mot dagens hörselvård, till exempel att hörselvården är så olika på olika ställen i landet, men det har ingen koppling till vårdvalet eller Fritt val. Olikheterna finns även i många andra områden inom sjukvården. Det beror bland annat på landets sjukvårdsorganisation, olika prioriteringar i olika delar av landet, landstingens olika ekonomiska förutsättningar och kulturskillnader.

Fördelarna med vårdval och Fritt val är tydliga för patienterna.

Det finns däremot mycket positivt som behöver värnas och framför allt utvecklas i nuvarande system. Man får betänka att både vårdval och Fritt val är förhållandevis nya företeelser. Att möta kritiken genom att ta bort dessa är att ta flera steg tillbaka i utvecklingen. Om de tas bort är det stor risk för tillfälligt kaos, sämre tillgänglighet och minskad valfrihet. Fördelarna med vårdval och Fritt val är tydliga för patienterna. Vårdvalet medverkar starkt till att patienterna får komma snabbt till en mottagning. Det medverkar till att patienterna möts av professionella och engagerade vårdgivare. Det medverkar till att patienterna får god service och gott bemötande.

Fritt val inom hörselvården ger patienten möjlighet att ur ett brett sortiment välja det hörhjälpmedel som bäst passar just den individens behov. Det ger mer nytta och bättre funktion, enligt uppföljning i kvalitetsregistret. Det medverkar även till att patienterna får del av den senaste tekniska utvecklingen.

Min slutsats är att systemen behöver utvecklas, inte avvecklas, och mina förslag är:

• Utforma ersättningsmodellen och nivån på ersättningen för rehabiliteringstjänsten så att den täcker kostnaden för en professionell rehabilitering med gott bemötande och inte styr mot Fritt val i oönskad omfattning.

• Utveckla rehabplanerna till att bli patientens eget hjälpmedel för god livskvalitet.
• Ställ krav på deltagande i nationellt kvalitetsregister.
• Redovisa öppet utbud och priser på hörapparater i det Fria valet.
• Redovisa öppet patientens upplevda nytta av den hörapparat som används.

MONA BOSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev