Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Företag måste få möjlighet att köpa antivirala medel till sina anställda

Publicerad: 7 Februari 2007, 07:04

Om landets företag engagerar sig i inköp av antivirala läkemedel skulle en betydligt större andel av befolkningen än i dag kunna skyddas, utan att belasta den offentliga budgeten. Det skriver Jan Tollemar, docent och medicinsk chef vid Roche AB.


För ett år sedan var oron för en influensapandemi stor, både i Sverige och i omvärlden. Oron kulminerade i mars 2006 när H5N1 -smittade fåglar hittades på svenska ostkusten.

WHO:s bedömning är att världen, inom en överskådlig framtid, kommer att drabbas av en influensapandemi. Myndigheter och hälso- och sjukvården världen över förbereder sig för denna situation. Socialstyrelsen har beredskapslager med antivirala läkemedel och detaljerade planer för hur landsting och kommuner ska höja sin pandemiberedskap. Så långt är allt – i den aktuella situationen – frid och fröjd.

Det nationella beredskapslagret av Tamiflu innebär att cirka 18 procent av befolkningen kan få behandling.

Det vore därför rimligt att de initiativ som tas från näringslivets sida skulle välkomnas. Men Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, väljer i stället att i Dagens Medicin nr 4/07 bagatellisera frågan om företagslager av antivirala läkemedel. Han menar att det inte finns något som hindrar företag från att köpa och lagra läkemedel. Det är "bara att följa de lagar och regler som finns" för hur läkemedel ska hanteras och distribueras.

Om det ändå vore så enkelt. Sanningen är att det krävs att företaget ifråga dels har ett partihandelstillstånd, dels ett dispenseringstillstånd. Endast Apoteket har båda dessa tillstånd.

Ett 20-tal större företag har hört av sig till Roche med förfrågningar om hur de, inom gällande regelverk, kan köpa och lagra Tamiflu. Dessa företag har i sina säkerhetsanalyser och krisförberedelser pekat ut risken för en pandemi, på samma sätt som andra risker, som ett potentiellt hot för deras affärsverksamhet. Svenskt Näringsliv rekommenderar företag att förbereda sig i tid.

Vi har haft kontakt med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som hittills inte kunnat reda ut frågan. Vi ser därför med försiktig glädje på uttalandet från Läkemedelsverket i Dagens Medicin nr 5/07 att myndigheten för diskussioner med både Apoteket och Socialstyrelsen i frågan.

Om landets företag engagerar sig i inköp av antivirala läkemedel skulle en betydligt större andel av befolkningen än i dag kunna skyddas, utan att belasta den offentliga budgeten. Praxis måste klarläggas och ett antal praktiska problem måste lösas.

Det handlar om att ge företag möjlighet att i sin beredskapsplanering kunna skydda sina anställda och ha möjlighet att upprätthålla sin, många gånger samhällsviktiga, verksamhet vid en pandemi.

Låt oss hitta en lösning på problemet – innan det är för sent.

Jan Tollemar

Jan Tollemar
är docent och medicinsk chef vid Roche AB.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev