Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Företagshälsovården gör redan det jobbet”

Publicerad: 17 september 2015, 05:00

Jan Rosén, ordförande Svenska företagsläkarföreningen, Sofia Åström Paulsson, sekreterare Svenska företagsläkarföreningen, och Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor.

Vi hejdar sjukskrivningar varje dag, långt innan Försäkringskassan är inblandad, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Företagshälsovård

I Svenska Dagbladet den 8 augusti efterlyser Jan Lidhard, f d sakkunnig på finansdepartementet, arbetsfokuserad hälso- och sjukvård. Den finns redan – företagshälsovård!

Dagligen erbjuder vi tidig, individanpassad, multimodal och arbetsplatsnära rehabilitering av hög kvalitet, med självklar koppling till förebyggande arbetsmiljöfrågor. Vi vet att vila sig i form sällan är en framgångsrik lösning. Vi diskuterar patientens arbetsförhållanden vid varje patient­möte och har tidiga avstämningsmöten mellan patient, läkare och arbetsgivare som Jan Lidhard efter­frågar. Vi hejdar sjukskrivningar varje dag, långt innan Försäkringskassan är inblandad och utan stödverktyg från Socialstyrelsen.

Den specialistkompetenta personalen inom företagshälsovården kan på ett tidigt stadium bedöma patientens arbetsförmåga. Vi känner till arbets­platsen och vilka krav som finns där. Vi känner ofta till cheferna och i samråd med dem kan vi utarbeta lämpliga och realistiska rehabiliteringsplaner. Vi har både arbetsmässiga och kompetensmässiga förutsättningar att hantera sjukfrånvarofrågorna på ett etiskt riktigt sätt.

Våra arbetsmedicinska specialister vet att en ortopedspecialists rekommendation om flera månaders sjukskrivning (som alltid utgår från ordinarie arbete) i många fall kan bytas ut mot arbets­anpassning så att medarbetaren inte behöver vara ifrån arbetsplatsen en enda dag. Att samhället är den stora vinnaren på detta arbete är ganska uppenbart.

Vi känner till arbetsplatsen och vilka krav som finns där.

Med den desperata situationen som råder inom primärvården, med stor läkarbrist, stafettläkare och ofta knappt kvartslånga patientsamtal, är det utopi att dessa allmänläkare också skall hitta resurser att etablera kontakt med arbetsgivare och bedriva trepartssamtal. Det är ett befängt förslag att lägga denna, för Sveriges arbetsliv helt avgörande fråga, på en redan överbelastad allmän hälso- och sjukvård. De kommer aldrig kunna ha arbetsmiljö och arbetsliv som sin högst prioriterade fråga. De har inte förutsättningar för att kunna hjälpa arbetsgivarna med de så viktiga kopplingarna mellan rehabilitering och förebyggande arbetsmiljöarbete, som är nödvändigt för att minska sjukfrånvaron på sikt.

Vi behöver inte kompetensutvecklas eller få nya verktyg från Socialstyrelsen. Däremot behöver arbetsgivarna stöd att anlita oss på rätt sätt. Särskilt små- och medelstora företag skulle behöva stöd i att bedriva ett framgångsrikt och strukturerat rehabiliteringsarbete och hjälp att upphandla företagshälsovård utifrån sitt behov. Branschen behöver stöd att specialistutbilda fler arbetsmedicinare, vilket i dag (som enda läkarspecialitet) är ålagt företagshälsorna själva att bekosta, trots att den stora vinsten av vårt arbete kommer samhället till del. Det finns ingen anledning att slösa onödiga miljarder på att kompetensutveckla en överbelastad primärvård. Samhället skulle ha mycket mer att vinna på att stötta arbets­givarna och att utbilda fler kompetenta arbetsmedicinska specialister.

Sammanfattningsvis finns det Jan Lidhard efterfrågar redan inom företagshälsovården. Vi är intresserade och fokuserade på förebyggande arbete och rehabilitering – och vi är bra på det. Uppfinn inte hjulet på nytt, men vidareutveckla det gärna!

JAN ROSÉN, SOFIA ÅSTRÖM PAULSSON OCH PETER MUNCK AF ROSENSCHÖLD

Ämnen i artikeln:

Företagshälsovård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev