söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Företagsläkarnas kompetens behövs vid sjukskrivningar

Publicerad: 15 november 2006, 06:00

Företagshälsovården har i de flesta fall den bästa kompetensen för att bedöma arbetsförmåga. Därför är det nödvändigt att företagshälsovården är en remissinstans vid sjukskrivningar som är mer komplexa och där arbetsförmågan inte är helt klarlagd, skriver Lars Hjalmarson, vd för Svensk företagshälsovård.


Försäkringskassan litar inte på läkarnas bedömning. Vare sig läkarna eller arbetsledarna litar på Försäkringskassan. Det visar en undersökning som Försäkringskassan gjort bland olika aktörer i sjukskrivningsprocessen. Två viktiga och centrala parter för att få bukt med de stora sjuktalen, och den alltför långsamma sjukskrivningsprocessen, har alltså klara tillitsproblem. Här kan företagshälsovården bli den viktiga länken.

Det behövs en samlad kompetens såväl om sjukdomen hos individen som om dennes arbetsförhållanden för att göra rätt bedömning om eventuell sjukskrivning. Företagshälsovården har kompetensen och är den naturliga länken mellan primärvård, arbetsplatsen, sjukförsäkringen och den enskilde. Det är därför mycket glädjande att socialförsäkringsutredningen nu föreslår att företagshälsovården ska överta Försäkringskassans uppgifter vid bedömning av sjukskrivning.

Att läkarna kan göra en korrekt medicinsk bedömning är det ingen som tvivlar på. Däremot räcker inte detta för att avgöra om en individ ska bli sjukskriven eller inte. För att bli sjukskriven måste man, förutom att vara sjuk, också vara arbetsoförmögen. Det är här problemen börjar. Arbetsförmågan är ju självklart beroende av vilket arbete och vilka arbetsförhållanden en individ har. I såväl princip som i praktik kan en och samma medicinska åkomma resultera i helt olika men riktiga bedömningar av arbetsförmågan.

För att göra en sådan bedömning behövs däremot kunskap såväl om sjukdomen som om individens arbetsförhållanden. Den kompetensen finns inom företagshälsovården och den kan användas bättre än i dag!

Företagshälsovården, med sina specialistutbildade företagsläkare och andra professioner, har kompetens om arbetsförhållanden och kan göra riktiga arbetsförmågebedömningar utifrån sjukdomsbilden. Inom företagshälsovården finns sammantaget en unik bred kompetens inom organisations- och hälsovetenskap, försäkringsmedicin, socialvetenskap och hela arbetsmiljöområdet.

Det är denna samlade kompetens som är nödvändig för att kunna göra en helhetsbedömning av vad som är den bästa lösningen för såväl den enskilde individen som arbetsgivare och försäkring.

Detta innebär inte att det alltid måste vara företagsläkarna som svarar för sjukskrivningarna. Däremot har företagshälsovården i de flesta fall den bästa kompetensen för att bedöma arbetsförmåga. Därför är det nödvändigt att företagshälsovården, under alla omständigheter, är en remissinstans vid sjukskrivningar som är mer komplexa och där arbetsförmågan inte är helt klarlagd.

All forskning visar också på att det är avgörande med tidiga insatser under sjukskrivningen för att lyckas med en återgång i arbete. Därför bör det också i normalfallet vara så att ingen anställd ska vara sjukskriven mer än en månad utan att företagshälsovården har gjort en arbetsförmåge- och rehabiliteringsbedömning.

Lars Hjalmarson

Lars Hjalmarsson
är vd för Svensk företagshälsovård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev