onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förkorta väntetiderna till cancerbehandling”

Publicerad: 5 april 2018, 05:00

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Att bekämpa cancer, vår tids folksjukdom, ska inte behöva vara en partipolitiskt skiljande fråga, skriver Moderaternas socialpolitiska talesperson.

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Det är bråttom att genomföra en ny uppdaterad nationell cancerstrategi i Sverige. Nu har det gått nästan tio år sedan alliansregeringen genomförde den första nationella cancerstrategin. Sedan dess har mycket hänt. Kraftfullare och effektivare läkemedel tas fram genom forskning. Det ger anledning till hoppfullhet. Tyvärr har samtidigt köerna till vården fördubblats på bara tre år.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna lovade inför förra riksdagsvalet att korta vårdköerna i allmänhet och väntetiderna till cancervården i synnerhet. ”Löfte till alla cancerpatienter – behandling inom fyra veckor”. Nu har vi facit. Gällande exempelvis livmoderhalscancer får endast en av tio patienter operation inom den maximala tidsgräns som Socialstyrelsen satt upp.

Det är helt nödvändigt att den nuvarande cancerstrategin uppdateras för att kunna möta utvecklingen och ytterligare förbättra cancervårdens resultat. Cancer är den vanligaste allvarliga sjukdomen i Sverige. Var tionde minut får en människa i Sverige ett besked om att man har cancer. Över en halv miljon svenskar är just nu drabbade av cancer.

Det finns idag brist på patologer, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

En uppdaterad nationell cancerstrategi ska sätta fokus på bland annat kortare väntetider och hur man långsiktigt kan säkerställa kompetensförsörjningen inom cancervården. Det finns i dag brist på patologer, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Erfarenheter från bland annat cancerpatienter, anhöriga, patientorganisationer och forskning ska tas tillvara på ett systematiskt sätt.

Den nya cancerstrategin ska dessutom prioritera tydliga mätbara kvalitetsresultat, där fokus ska vara på medicinska resultat, väntetider, det samlade patientbemötandet och patientnöjdhet. Förslag på metoder för ett mer samlat helhetsansvar för patienter med kronisk cancer med en samlande kontaktväg in i vården för patienten krävs. Förslag på hur nya behandlingsformer inom cancervården som nya målstyrda läkemedel ska kunna nå cancerpatienter snabbare behövs.

En nationell cancerstrategi ska adressera att många fler människor nu överlever sin cancersjukdom och många lever resten av sitt liv med kronisk cancer. Detta ställer krav på en mer samlad vårdkedja för patienter med kronisk cancer. Det krävs att vi gemensamt tar ett helhetsansvar för alla dem som lever med kronisk cancer.

Därutöver ska den nya cancerstrategin bidra till att skapa rimliga förutsättningar att ta tillvara möjligheterna att i vården skräddarsy nya behandlingar och använda de allra senaste läkemedlen på ett jämlik sätt för alla cancerpatienter. Detta är en av de allra största utmaningarna inom cancervården.

Det är så synd att den socialdemokratiskt ledda regeringen konsekvent under hela denna mandatperiod vägrat att vara med och ta fram en ny cancerstrategi. Att bekämpa cancer, vår tids folksjukdom, ska inte behöva vara en partipolitiskt skiljande fråga. Vi är beredda att när som helst medverka till genomförandet av en ny uppdaterad cancerstrategi. Den behövs, nu.

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev