söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förmaksflimmer behöver hittas tidigare”

Ge alla personer med misstänkt förmaksflimmer möjlighet att låna hem EKG-utrustning för undersökning av hjärtat under längre tid, föreslår Anders Åkesson, Riksförbundet Hjärt Lung. (2 kommentarer)

Publicerad: 23 maj 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Åkesson, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt Lung.

Foto: Anders Norderman


I dagarna har Riksförbundet Hjärt Lung släppt Flimmerrapporten 2023. Förmaksflimmer är en allvarlig men behandlingsbar sjukdom, där hjärtats elektriska signalsystem är i oordning. Hjärtat rusar och slår hårt och fort. Pulsen är ofta oregelbunden. Risken att drabbas ökar tydligt med stigande ålder och män drabbas i högre utsträckning än kvinnor.

Förmaksflimmer i sig är inte livshotande, men risken för att drabbas av en stroke är upp till fem gånger så stor för en person med obehandlat förmaksflimmer som för en person som inte har förmaksflimmer.

Läs mer: Skåne klara med piloten för hälsosamtal med 70-åringar

Flimmerrapporten 2023 ger en lägesbild av mörkertalet för förmaksflimmer i regionerna. På grund av kraftig underdiagnostik uppskattas antalet drabbade utan diagnostiserat förmaksflimmer vara 127 000 personer i Sverige. Lägst beräknat mörkertal har Gotland, Halland och Norrbotten, medan Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping klarar sig sämst.

För patienter är det avgörande att få en tidig diagnos och tillgång till behandling så fort som möjligt. Dessvärre kan tiden till diagnos vara lång. En ny undersökning bland Riksförbundet Hjärt Lungs medlemmar med förmaksflimmer visar att hela fyra av tio fått vänta mer än ett år från första symtom till diagnos och var tionde person väntade mer än fem år innan en diagnos var fastställd. Så kan vi inte ha det.

Förmaksflimmer konstateras genom en undersökning med EKG, en undersökning som mäter hjärtats elektriska aktivitet. I dag finns många nya tekniska lösningar som gör detta enklare än vad som tidigare varit möjligt – till exempel genom att patienten får låna med sig ett handhållet tum-EKG för monitorering av hjärtat på distans. Det här öppnar för ett förändringsarbete vad gäller mörkertalet.

Denna teknik används i dag i Region Värmland och har lett till en markant ökning av antalet utredda och upptäckta fall av förmaksflimmer. Innan det nya arbetssättet infördes genomfördes runt 800 utredningar under en period på 22 månader. Efter att det nya arbetssättet infördes har 1 200 personer fått möjlighet att genomföra en utredning under lika lång tidsperiod.

En folksjukdom som förmaksflimmer, som ofta går att åtgärda, behöver mötas av en utvecklad nära vård som är tillgänglig för patienter över hela landet. Vi föreslår därför regionerna följande:

• Ge personer med misstänkt förmaksflimmer i alla regioner möjlighet att låna hem EKG-utrustning för undersökning av hjärtat under längre tid.

• Utveckla de riktade hälsosamtal till riskgrupper, som många regioner redan håller, till att inkludera pulstagning och information om vanliga symtom för förmaksflimmer.

• Säkerställ att patienterna får en välstrukturerad flimmervård, med tillgång till specialiserade flimmermottagningar och patientutbildningar till alla som får en flimmerdiagnos.

Förmaksflimmer är en varningssignal värd att ta på allvar för både patient och beslutsfattare.

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet Hjärt Lung

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

-

2023-05-25

Vi har som ett led i att hitta patienter med förmaksflimmer startat att på alla patienter som besöker vår mottagning tas puls. Upptäcker man en oregelbunden puls tas det alltid ett EKG. Med detta arbetssätt har vi hittat många patienter med obehandlat förmaksflimmer och kunnat sätta in behandling.

Monica Vestlund Enhetschef Medicinmottagningen Västmanlands sjukhus Fagersta

-

2023-05-24

Bra förslag. I Finland rekommenderar man att lite äldre regelbundet skall känna på sin puls och på så sätt själva bidra till att kontakta vården om pulsen plötsligt är oregelbunden. Enkel egenmonitorering.

Marga Brisman

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev