Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Förnya hela ambulanssjukvården

Publicerad: 13 februari 2013, 03:00

Ambulanssjukvården i Stockholmsregionen måste bli tryggare. För att komma tillrätta med de övergripande problemen föreslår Miljöpartiet en förnyelse av hela ambulanssjukvården.


I dialog med patientföreningar, ambulanspersonal och den högsta ledningen för ambulansföretagen, har vi fått ta del av synpunkter kring hur arbetet kan förbättras. Resultatet är en åtgärdsplan med följande förslag:

1. Korta väntetiderna. Vi vill återinföra tidssatta mål om när ambulans ska vara på plats vid prio 1-larm. Målsättningen ska vara hjälp inom tio minuter för de svårast sjuka, i 75 procent av fallen. I dag är det företagen Falck, Samariten och det landstingsdrivna bolaget Aisab som kör ambulans i Stockholmsregionen. SOS Alarm dirigerar och prioriterar ambulanserna. För att korta väntetiderna vill vi införa en sammanhållen ledningscentral, där alla aktörer är placerade under samma tak. Det skulle också leda till en trygg, säker och fungerande organisation.

2. Ge bästa möjliga förutsättningar till medarbetarna. Ambulanspersonal som arbetat 30 timmar i sträck utan paus för mat, toalettbesök eller återhämtning, äventyrar patienternas säkerhet.  Samverkan mellan aktörerna blir ett första steg i rätt riktning för en bättre arbetsmiljö. Den som har det formella ansvaret för arbetsmiljön ska kunna fatta beslut om när arbetspass anses avslutade, eller när det krävs pauser. Så är det inte i dag. Ambulanssjukvårdens medarbetare och deras insatser är ovärderliga. Genom ett gott ledarskap kan medarbetarnas tankar i kombination med forskning och utveckling utgöra den största drivkraften i förändringsarbetet. Landstinget ska ställa tuffa krav redan i upphandlingen vad gäller arbetsvillkor.

3. Ta tillvara medarbetarnas kompetens. För att korta väntetiderna inom ambulanssjukvården behöver kompetensen tas tillvara hos de specialistutbildade sjuksköterskorna. Låt dem avgöra vem som får åka med in till sjukhus, skickas vidare till vårdcentral, stanna hemma, bli bedömd av akutläkare eller åka direkt till geriatriken utan att passera akuten. Modern teknik ska uppdateras, och göra det möjligt att skriva patientjournal redan i ambulansen.

4. Ledarskap för ständiga förbättringar. Ambulanssjukvården behöver ständigt förbättras. Vi vill därför se ett framtida ledarskap för utvecklingen av ambulansen, som tar tillvara på ny medicinteknik. Ett gott ledarskap ska möjliggöra behovet av fler vårdinsatser framöver. Det behövs också marginaler för att hantera oväntade ambulansutryckningar, som vid flyg- eller trafikolyckor.

Vi välkomnar mätbara och nationellt jämförbara mål för patientsäkerhet och hoppas att alliansen i Stockholms läns landsting tar till sig våra förslag. Annars ser vi fram emot att kunna genomföra samtliga förändringar  vid en majoritet efter valet 2014.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News