Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Försäkringsindustrin tackar för Vårdanalys rapport”

Publicerad: 8 april 2020, 05:00

Foto: Mostphotos

Varför kräver inte Vårdanalys – förutsatt att man vill säkerställa vård på lika villkor – att privata sjukvårdsförsäkringar omedelbart stoppas, undrar forskaren John Lapidus.


Privata sjukvårdsförsäkringar är del av en utveckling präglad av ökade ekonomiska klyftor och ökad ojämlikhet i hälsa. Försäkringarna har vuxit fram via nyliberal lagstiftning, men när Vårdanalys får regeringens uppdrag att utreda finns varken historisk bakgrund eller diskussion om de avgörande lagarna.

I sin rapport Privata sjukvårdsförsäkringar kastar sig Vårdanalys i stället rakt in fyra specifika frågeställningar, exempelvis om försäkringarna påverkar skatteviljan i negativ riktning. Av det vi hittills vet om mänskligt beteende är svaret ja. Den som lämnar det offentliga systemet kan lätt tappa lusten att bidra till det. Den svenska modellen byggde på att alla skulle ta del av samma högkvalitativa välfärdstjänster, och därmed vilja bidra via skattsedeln.

Bevisbördan ligger därför på den som, mot all logik och allt vetande, påstår att privata försäkringar ökar den allmänna skatteviljan. För Vårdanalys är alla påståenden emellertid lika värda, bland annat intervjuerna med försäkringsbolag och privata vårdgivare som bedyrar att försäkringar är jättebra för skatteviljan.

Vårdanalys stöder sig även på nationalekonomen Andreas Bergh, en av två forskare som kommit med ”betydelsefulla synpunkter” på rapporten. Bergh har i flera artiklar pläderat för ännu mer statlig sponsring åt de rikas privata välfärdskonsumtion, detta för att de inte ska revoltera mot den svenska välfärdsmodellen. Enligt Bergh ska vi rädda modellen genom att förstöra den, rädda modellen genom att stärka de parallella system inom vård, skola och omsorg som är raka motsatsen till den svenska modellen.

Vidare undersöker Vårdanalys om försäkringsindustrin drar resurser från det offentliga systemet. Man resonerar fram och tillbaka utan att komma fram till något särskilt. Även här saknas historisk bakgrund och den givna frågan: om samhället har en viss uppsättning vårdresurser och lagen säger att vi ska ha ett samhälleligt vårdsystem lika för alla medborgare, då skulle väl alla läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med försäkringskunder i stället kunna arbeta inom det offentliga?

För det tredje studerar Vårdanalys om systemet blir mer diversifierat. Slutsatsen är att det kan bli mer ojämlikhet men också att ”den samhälleliga nyttan kan sägas öka” då försäkringstagarna får något som passar deras önskemål. På vilket sätt ökar den samhälleliga nyttan då dessa individer, i strid med lagen, går före alla andra? Här tvivlar jag på att Vårdanalys har analyserat alls utan i stället lyssnat noga på nämnda nationalekonom och försäkringsindustrin, som i en kommentar från Vårdföretagarna finner det ”befriande” att läsa Vårdanalys utredning.

Slutligen, för det fjärde, ställs frågor kopplade till vård efter behov. Efter mycket om och men dras den föga förvånande slutsatsen att försäkringstagare får vård snabbare än övriga, det som vi alla vet är syftet med försäkringen.

Vårdanalys rapport mynnar ut i ett antal rekommendationer. Då man inte har tecknat någon som helst bakgrund kring hur försäkringssystemet byggts upp med lagar och förordningar, så innehåller rekommendationerna naturligt nog inga av de lagar och förordningar som skulle krävas för att riva ner det.

Försäkringsindustrin är tacksam för de så kallade rekommendationerna. Två handlar om att öka kunskapen och den tredje om att huvudmännen bör säkerställa att privata vårdgivare bedriver vård på lika villkor. Men det vet vi redan att de inte gör, så varför kräver inte Vårdanalys – förutsatt att man vill säkerställa vård på lika villkor – att detta offentligt sanktionerade försäkringssystem omedelbart stoppas?

JOHN LAPIDUS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev