söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Försämrad vård när 1177 bokar patienter”

Nu har 1177 bokat patienter på husläkarmottagningarna i en månad och alla farhågor har besannats, skriver Ylva Sandström, Distriktsläkarföreningen, och Peter Johansson, verksamhetschef, Vibblaby husläkarmottagning. (1 kommentar)

Publicerad: 10 december 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ylva Sandström, ordförande, Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Peter Johansson, verksamhetschef, Vibblaby Husläkarmottagning. Foto: Anders Wiklund/TT (Ylva Sandström)


Ämnen i artikeln:

Primärvård

När 1177 bokar patienter direkt på husläkarmottagningarna leder det till en sämre vård för regionens patienter, slöseri med sjuksköterske- och läkarresurser samt stora patientsäkerhetsrisker och ökad smittspridning. 

1177 Vårdguiden på telefon i Stockholm hänvisar i fyra fall av tio patienterna till akutmottagningen. Det visade siffror som Distriktsläkarföreningen begärde ut från Region Stockholm och som rapporterats i många medier under våren 2021. 

Läs mer: Läkare vänder sig emot att 1177 ska kunna boka in vårdcentralsbesök 

Region Stockholm försöker nu lösa problemet med för många hänvisningar till akutmottagningarna genom att låta 1177 boka in patienter direkt på husläkarmottagningarna. Denna idé bygger på en direkt felaktigt tro att det finns outnyttjade tider på husläkarmottagningarna. Vi menar att den egentliga anledningen till 1177:s många hänvisningar till akutmottagningarna är en annan. Eftersom sjuksköterskorna på 1177 inte har kännedom om patientens sjukhistoria måste de följa ett strikt hänvisningsstöd. För att alltid ta det säkra före det osäkra innebär det att patienten ofta måste hänvisas till akuten.

Beslutet att 1177 skulle få boka patienter direkt på husläkarmottagningarna fattades redan i fjol, trots varningar från verksamhetschefer, Distriktsläkarföreningen, och läkare i den centrala förvaltningen. Ett försök till införande gjordes redan i mars i år. Då märkte man snabbt en stor risk för ökad smittspridning, eftersom 1177 bokade infektionspatienter blandat med äldre och sköra patienter. Regionen beslutade då att skjuta upp införandet. Efter sommaren ansåg regionen dock att pandemin var över och beslutade därför om ett nytt införande den första november. Detta trots nya varningar från läkarkåren.

Nu har 1177 bokat patienter på husläkarmottagningarna i en månad och alla farhågor som lyfts före införandet har besannats. För att visa på konsekvenserna skickade Peter Johansson, verksamhetschef på Vibblaby husläkarmottagning i Järfälla i slutet av november sedan ut en enkät till alla verksamhetschefer på Stockholms husläkarmottagningar. Enkäten har besvarats av över 100 husläkarmottagningar som tillsammans är ansvariga för över 900 000 patienter. 

Svaren visar att 1177 endast bokar en av fyra patienter på den husläkarmottagning där de är listade. En tredjedel av husläkarmottagningarna har dessutom enbart fått patienter som är listade på andra mottagningar. Det innebär att kontinuiteten försämras, då patienter får träffa nya läkare på för dem okända husläkarmottagningar. När patienter kommer till ”fel” husläkarmottagning innebär det inte bara att läkare och patient inte känner varandra, utan också att läkaren på grund av sekretessregler inte ens kan läsa in sig på sjukdomshistorien i förväg. Detta eftersom lagen inte tillåter att man läser journaler från andra vårdgivare utan patientens medgivande.

Av de patienter som bokats på en annan husläkarmottagning än den de tillhör hade mer än en tredjedel besvär som inte kunde färdigbehandlas vid besöket. Dessa patienter måste då hänvisas till den husläkarmottagning de tillhör för vidare utredning eller skickas in till ett akutsjukhus för bedömning. Regionen har på så vis skapat fler läkarbesök som inte tillför något mervärde för patienten. Detta skyfflande av patienter mellan olika läkare och mottagningar är något som vi sedan länge vet skapar stora patientsäkerhetsrisker.

Enligt Region Stockholms regler kan husläkarmottagningarna själva använda de tider som 1177 inte har bokat två timmar innan tiden infaller. Det är en många gånger för snäv marginal för att husläkarmottagningarna ska hinna boka in några egna patienter. Enkäten visar att de cirka hundra husläkarmottagningar som svarat tillsammans hade obokade läkartider motsvarande nästan en hel läkartjänst. Det betyder att över 40 patienter per vecka förlorat en möjlig läkartid på en husläkarmottagning. Ett sådant slöseri med läkartider leder till en försämrad tillgänglighet för den patient som kontaktar sin egen husläkarmottagning.

Enkäten visade också att cirka två av tre av patienter som bokats hade olika former av infektionssymtom. Dessa infekterade patienter åker i många fall längre sträckor i kollektivtrafik för att ta sig till den mottagning där 1177 bokat tid. Detta leder till en ökad smittspridning. För att motverka risken för ökad smittspridning får sjuksköterskor på många mottagningar varje morgon kontrollera de bokningar som 1177 gjort och ringa patienterna för att höra om de har infektionssymtom. Patienter med infektionssymtom måste sköterskorna sedan boka om eller styra till vårdcentralens separata infektionsmottagning. Detta merarbete stjäl ytterligare tid och resurser från en redan pressad verksamhet och tränger därmed ut annan vård.

När vi och våra kollegor på husläkarmottagningarna i regionen har försökt argumentera med styrande politiker kring denna katastrofala försämring av primärvården har vi mötts av argumentet att ”beslutet är gammalt”. Någon vidare dialog har inte gått att föra. Den 14 december ska dock regionens hälso- och sjukvårdsnämnd besluta om ett nytt avtal för husläkarmottagningarna. I detta avtal finns skrivningen om att 1177 Vårdguiden på telefon ska kunna boka patienter direkt på husläkarmottagningarna med. Det vore mycket enkelt för de styrande att i det nya avtalet ta bort denna skrivning och därmed återställa kontinuiteten för patienterna, minska slöseriet med sköterske- och läkarresurser samt minska risken för ohämmad smittspridning. 

Ylva Sandström, ordförande, Distriktsläkarföreningen i Stockholm

Peter Johansson, verksamhetschef, Vibblaby husläkarmottagning

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-12-13

Bedrövligt att det inte framgår att det gäller Stockholm i rubriken. Så här blir det när pengar styr och inte behov. Både 1177 i landet och sjuksköterskans kompetens dras över en kam. Ni beskriver ett system som inte alls fungerar i ett område. Sjuksköterskan har hög kompetens att bedöma på telefon men uppdragsgivaren behöver skapa rätt förutsättningar. Så här ser det inte ut i hela landet alls!!! Patientens behov av bedömning ska styra. 

Maria Öst-Backa ordförande Distriktssköterskeföreningen i Sverige samt vårdenhetschef 1177 Vårdguiden på telefon Region Gävleborg 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev