Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Forskning kan spara miljardkostnad

Publicerad: 8 februari 2013, 14:07

Majoriteten av alla långtidssjukskrivna lider av sjukdomar i rörelseorganen eller psykisk ohälsa. Därför behövs en forskningssatsning för dessa sjukdomsgrupper.


Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor forskningsproposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka områden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade
i förhållande till de enorma merkostnader dessa medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många.

Två tredjedelar av alla som är långtidssjukskrivna lider av sjukdomar i rörelseorganen eller av psykisk ohälsa. Därför behövs en gemensam forskningssatsning från staten och landstingen för just dessa sjukdomsgrupper.

Regeringens beslut den 13 december att förlänga rehabiliteringsgarantin för de här grupperna understryker behovet.

Den största delen av Försäkringskassans pengar går till ovanstående grupper och genererar samhällskostnader i mångmiljardklassen. Samtidigt står de för en mindre andel av statens, landstingens och kommunernas satsningar på vård, behandling och rehabiliteringsåtgärder.

De kända behoven kräver större resurser. Sådana satsningar skulle påtagligt underlättas av ännu mer kunskaper om vad som faktiskt orsakar sjukdomar/ohälsan i rörelseorganen/själen, hur de ska diagnosticeras och därefter behandlas, rehabiliteras, men också förebyggas.

Flera av sjukdomarna och ohälsotillstånden har långvariga förlopp eller blir livsvariga. Bristande investeringar för de stora sjukdomsgrupper som ställer störst krav på sjukförsäkringen innebär en i onödan sänkt livskvalitet och skapar frustration
i vården och bland forskare som vill fördjupa förståelsen för dessa sjukdomars och ohälsotillstånds medicinska mekanismer.

En gemensamt riktad forskningssatsning från stat, landsting och kommuner skulle inge hopp för majoriteten av de långtidssjuka om ett bättre liv och möjlighet att behålla eller få ett jobb. En sådan satsning bidrar också till ökad förståelse och intresse för hur kostsamma sjukdomstillstånd i framtiden kan minskas.

En särskilt riktad forskningssatsning till gagn för bättre kunskap om rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa vore en viktig framtidsinvestering såväl forskningspolitiskt som näringspolitiskt, arbetsmarknadspolitiskt och socialpolitiskt. Även mindre men tidiga framsteg på området skulle ge stor effekt.

Vi vädjar om ett nära samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att komma överens om hur en sådan riktad forskningssatsning bäst bör utformas. Genom att komplettera rehabiliteringsgarantin med ett särskilt riktat gemensamt forskningsinitiativ till rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa skulle nytt hopp ges till majoriteten av de långtidssjuka samtidigt som det är en klok framtidsinvestering. ≈

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News