fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Forskning måste bedrivas på flera olika platser”

Publicerad: 10 juli 2020, 05:00

Foto: Jesper Cederberg

Vi behöver säkerställa att forskningen kan frodas i vårt nya vårdlandskap, skriver Tobias Nässén (M) i en replik.


Häromveckan argumenterade jag för forskningens roll i att bekämpa det coronavirus som under våren påverkat stora delar av vårt samhälle. Stockholm, och i synnerhet Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, är något av ett nav för denna forskning i Sverige. Nu verkar dock Gabriel Kroon (SD) ställa sig kritisk till regionens möjligheter att fortsätta vara en ledande forskningsregion.

I sin replik refererar Gabriel Kroon till ett debattinlägg från ett antal forskare från KI om forskningsläget i sjukvårdens omställning. Jag bemötte det då, och precis som jag påpekade i mitt svar där pekade forskarna på ett antal utmaningar som funnits med forskning i vårdens nya struktur. Men lösningen är dock ej att gå tillbaka till det som har varit. Istället måste vi säkerställa att forskningen kan frodas i vårt nya vårdlandskap.

Klinisk forskning behöver både nu och framöver bedrivas vid akutsjukhusen. Men, när patienter spenderar allt mindre tid på de största sjukhusen, och allt mer tid i vårdkedjans andra delar, krävs att forskning sker i hela nätverkssjukvården för att man ska kunna följa patienter genom ett helt vårdförlopp. Detsamma gäller för utbildning av vårdens framtida medarbetare, vilket behöver ske såväl på som utanför akutsjukhusen.

Att forskningen ges möjligheter att verka i vården, oavsett pågående pandemin eller ej, är en prioriterad punkt för mig i egenskap av ansvarig politiker för forskningen i Region Stockholm. Jag har vid flera tillfällen under coronapandemin påtalat vikten av att till exempel forskningssjuksköterskor kan arbeta med att samla in prover och data även under en pågående pandemi.

Forskningens möjlighet att verka i sjukvården är även en fråga som prioriterats av den blågröna koalition som leder Region Stockholms arbete. Så sent som i innevarande budget har vi exempelvis tydligt uttalat att vi ämnar säkerställa att alla vårdgivare, vare sig det rör egenregi eller privata utförare, deltar i forskning och utbildning, såväl som att regionens forskningsmedel prioriterar projekt som involverar primärvården. Koalitionen har även utfärdat ett såväl forsknings- som innovationslöfte med konkreta mål för att göra Stockholm till en av världens bästa regioner att forska i.

Gabriel Kroon för även fram att samarbetet mellan Region Stockholm och Karolinska institutet måste förbättras. Samarbetet är dock i dag redan starkt, och regionen samverkar med institutet i forskning, utveckling och utbildning. Samma samverkan återfinns även hos andra universitet i regionen, som Stockholms universitet och KTH, även om samarbetet med Karolinska institutet är det mest långtgående.

Men, för den sakens skulle vill jag inte, i motsats till vad Gabriel Kroon verkar önska, begränsa oss till ett samarbete – för att vi ska kunna förverkliga regionens vision om att inom några år ha en av världens bästa regioner för forskning inom livsvetenskap kommer vi att behöva samverka med många olika aktörer.

Såväl nu som framöver behöver forskningen bedrivas på flera olika platser i vårdkedjan, vare sig det rör sig om de stora akutsjukhusen eller i nätverkssjukvården. Forskningen kommer även behöva bedrivas av olika aktörer, vare sig det rör sig om Karolinska institutet eller någon annan av regionens samarbetspartners.

Tobias Nässén (M), forskningsregionråd, Region Stockholm

TOBIAS NÄSSÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev