Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Förskrivarkoden sprids på lös grund”

Publicerad: 9 maj 2013, 07:30

Vad har läkares förskrivarkod på sjukintyg att göra? undrar allmänläkaren Bertil Hagström.


Inom Västra Götalandsregionen, men inte i alla landsting, anges sedan  flera år den sjukskrivande läkarens personliga förskrivarkod på   sjukintyget . Vad har nu läkarens personliga förskrivarkod för  läkemedelsförskrivning och utfärdande av recept på Försäkringskassans  sjukintyg att göra, undrar vän av ordning och reda.

Alla  legitimerade läkare har en personlig förskrivarkod som består av sju  siffror och utfärdas av Socialstyrelsen i samband med att man erhåller  läkarlegitimationen. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter krävs för  utlämnande av läkemedel numera, sedan den 1 oktober 2010, att  förskrivarkoden anges på alla recept för att de ska få expedieras på  apoteken.

Syftet anges vara  att bland annat öka  förutsättningarna för förbättrad läkemedelsförskrivning och  läkemedelsanvändning och angivande av förskrivarkoden i receptregistret  är en förutsättning för bland annat medicinsk uppföljning, utvärdering  och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården.

Varken i Socialstyrelsens eller Läkemedelsverkets dokument står något om värdet av eller krav på förskrivarkod på sjukintyg.

För  att en patient ska få del av läkemedelsförmånen måste recept som  utfärdas också vara försedda med en arbetsplatskod. Det är landstingen  som administrerar arbetsplatskoder. Att arbetsplatskoden kan förekomma  på sjukintyget kan jag möjligen förstå, så att läkaren kan lokaliseras  av Försäkringskassans handläggare för eventuell vidare kontakt.

Här  nedan följer de frågor kring läkarens personliga förskrivarkod som jag  önskar svar på från de berörda myndigheterna: Socialstyrelsen,  Försäkringskassan, Läkemedelsverket samt Profdoc/IT-ansvarig inom  VG-region:

1 Om man är intresserad av att på falska grunder  få tag på receptbelagda läkemedel, kan man ju lätt ordna detta genom  att, via eget eller vänners sjukskrivningsbesked, få de uppgifter som  apoteket kräver, nämligen förskrivarkod och arbetsplatskod för den  aktuella läkaren. Att det är förskrivar- och arbetsplats­koderna som  syns på sjukintyget framgår tydligt textat och därunder anges de  aktuella sifferkombinationerna. Med vetskap om dessa koder kan man ringa  in sitt recept och uppge sig vara den aktuelle läkaren. I enstaka  sällsynta fall, vet jag av erfarenhet, ringer apoteket tillbaka men inte  ens då är risken att bli avslöjad särskilt stor. Har respektive  myndighet beaktat detta?

2 Överlämnar Socialstyrelsen  fortlöpande uppgifter om läkarnas förskrivarkoder till  Försäkringskassan? På vilka grunder har det beslutet fattats?

3 Finns det även andra myndigheter och institutioner som Socialstyrelsen överlämnar läkares förskrivarkoder till?

4  Borde inte jag som förskrivande läkare ha fått besked om detta  förhållande eller har Läkarförbundet generellt tillstyrkt förfarandet?

5 Är Läkemedelsverket tillfreds med denna ordning?

6 På vilket sätt använder Försäkringskassan uppgiften om förskrivarkoder?

7 Har Datainspektionen tillfrågats?

8  Varför har inte IT-ansvarig för Profdoc inom VG-region agerat för att  få förskrivarkoden avlägsnad från sjukintyget trots löfte om detta?

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev