Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Förslag om ersättningsetableringar skapar stabila spelregler inom vården

Publicerad: 4 Juni 2008, 06:01

Nu presenterar regeringskansliet ett förslag om ersättningsetableringar. Men konstruktionen är temporär och föreslås i avvaktan på ett helt nytt system, skriver Göran Hägglund.


Den svenska sjukvården är bra. Många undersökningar har bekräftat detta, framförallt när det gäller specialiserad vård. Tyvärr får svensk vård ofta betydligt sämre betyg när det gäller bemötande och väntetider.

För några månader sedan presenterades en stor europeisk undersökning gjord av EU-kommissionen där 29 000 patienter tillfrågats. 84 procent av européerna var nöjda med sin primärvård, men bara 68 procent av svenskarna.

Allians för Sverige värnar principerna om vård efter behov och inte efter betalningsförmåga, om solidarisk finansiering, demokratisk styrning och en sjukvård som omfattar alla. Utifrån dessa principer ser vi stora behov av reformer. I dag är 21 landsting de dominerande aktörerna. Stora monopol, såväl privata som offentliga, har ofta svårt både att ta till vara personalens drivkraft och att vara tillräckligt patientorienterade.

Vägen till en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård går via mångfald och genom att öppna marknaden för fler aktörer. Konkurrens i producentledet driver utveckling. Inte minst ser vi stora möjligheter för ökat kvinnligt företagande inom hälso- och sjukvårdssektorn. För att skapa förutsättningar för mångfald har en statlig utredning lagt fram förslag om fritt val inom äldreomsorgen och handikappomsorgen.

Vi vill även öka valfrihet inom primärvården. I dag finns vårdvalssystem i Halland, Stockholm och Västmanland och fler landsting och regioner är på väg i samma riktning. Vårdval är ett utmärkt redskap för att förbättra sjukvården. Därför har en statlig utredning lagt ett förslag om vårdval i hela Sverige.

Frågan om ersättningsetableringar, det vill säga om läkare och sjukgymnaster inom den nationella taxan ska kunna överlåta praktik, har varit aktuell länge. En tidigare socialdemokratisk regering förbjöd överlåtelser. Allians för Sverige har lovat avskaffa förbudet. Syftet är att värna mångfalden, tillgängligheten och vårdkontinuiteten.

Direkt efter valet tog vi bort åldersgränsen för de som är verksamma inom taxan. Arbetet med ersättningsetableringar har dock försenats. Orsaken är att EU-kommissionen haft kritiska synpunkter efter en anmälan från två svenska sjukgymnaster. Kritiken rör att landsting tecknar samverkansavtal med nya vårdgivare på ett icke transparent sätt.

Ett förslag på hur ersättningsetableringar kan genomföras, som tillgodoser EU-kommissionens synpunkter, har färdigställts inom regeringskansliet. Det skickas nu bland annat till ett antal landsting och andra vårdgivare för synpunkter.

Ersättningsetableringar föreslås ske på följande sätt. En läkare eller sjukgymnast anmäler önskemål om ersättningsetablering till landstinget, som offentliggör en ansökningsinbjudan.

Den som är intresserad av att ta över verksamheten anmäler detta hos landstinget. Den som får ta över verksamheten och den säljande vårdgivaren skriver därefter överlåtelseavtal. Landstinget sluter i sin tur samverkansavtal med den övertagande vårdgivaren. Detta sker under förutsättning att han eller hon uppfyller angivna objektiva kriterier.

Samverkansavtal tecknas inte om den ansökande är berättigad till offentlig ersättning på annat sätt, till exempel har rätt att ingå i ett valfrihetssystem.

I förslaget ingår även ett förtydligande om att läkare och sjukgymnaster inom nationella taxan är skyldiga att rapportera in till nationella hälsoregister och att de är skyldiga att lämna uppgifter till landsting när det gäller verksamhetsuppföljning.

Samtidigt är det viktigt att framhålla att regeringen har givit en statlig utredning i uppgift att utreda ersättningsmodeller för hela öppenvården. Det handlar om hur privata vårdgivare ska anslutas till den offentliga finansieringen, vem ska få ansluta sig och hur de ska få ersättning. Samtidigt ska kostnadskontroll bibehållas.

Den nu framtagna konstruktionen för ersättningsetableringar är således temporär. Min avsikt är att den kommer att gälla tills ett nytt etableringssystem för hela öppenvården är på plats.

De privata vårdgivarna är en viktig del av hälso- och sjukvården. Med de här förslagen skapar vi goda och stabila spelregler inom vårdsektorn för såväl offentliga som privata aktörer. Syftet är att erbjuda befolkningen tillgänglig vård av god kvalitet.

Göran Hägglund

Göran Hägglund
 är socialminister och partiledare (kd).

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev