söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Försöket att utså split är befängt”

Perituskliniken ska vara ett komplement och en samarbetspartner till den offentliga sjukvården, skriver debattörer från företaget i en replik.

Publicerad: 19 februari 2021, 12:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Per-Anders Abrahamsson, initiativtagare, Åsa Dahm, vd, och Johan Andersson, styrelseordförande, samtliga Perituskliniken. Foto: Gugge Zelander


Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Under den klatschiga men helt missvisande rubriken ”Affärsidé: skapa misstro till cancervården” går forskaren John Lapidus, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, till angrepp mot privata Perituskliniken i Lund i Dagens Medicin 17 februari. ”Man gör sitt yttersta för att misskreditera svensk sjukvård, allt i syfte att skapa den allmänna oro som ökar försäljningen”, skriver han.

John Lapidus försök att utså split är befängt. Som han säkert vet, måste man som privat vårdgivare tilldelas ett avtal för att få samverka med den offentliga vårdgivaren, allt enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Samverkan för patientens bästa är grundbulten i svensk sjukvård. I dag finns det många privata vårdgivare som upphandlats av den offentliga sjukvården. 

• Perituskliniken arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen och offentlighetsprincipen där medicinsk prioritering är ett fundament, vilket innebär: inga genvägar till utredning och behandling. 

• Initiativtagaren till Perituskliniken har under sina 40 år som urolog, varav 20 år som verksamhetschef för en av Sveriges större urologiska kliniker vid Skånes universitetssjukhus, arbetat efter samma grundläggande principer avseende prioriteringar.

Perituskliniken startade med visionen om att få verka som ett komplement till den offentligt finansierade sjukvården. Forskning och utbildning finns med som en naturlig del i vår verksamhet. 

Hur kan man då finansiera och driva en verksamhet utan att vara en del av den offentliga vårdens nätverk? Det kan man inte och det är inte heller vår önskan. Målet är att kunna samverka, avlasta, utbilda och finna samarbetsformer som kommer våra patienter till nytta.

John Lapidus skriver att Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus och initiativtagare till Perituskliniken angett att en operation av prostatacancer ligger på 130 000 till 140 000 kronor. Detta för att indikera att det är dyrt att operera en prostatacancer hos en privat vårdgivare. Frågan som John Lapidus då bör ställa sig är vad det kostar att operera en prostatacancer i offentligt finansierad sjukvård.

Privata vårdgivares samarbete med offentlig sjukvård ger enligt hälso- och sjukvårdslagen samma förutsättningar för vård, med ett viktigt undantag: endast 70 procent av den totala DRG-baserade ersättningen (beräknad av Sveriges kommuner och regioner, SKR) ersätts för till exempel vårdgarantiavtal. Dessutom har privata vårdgivare ingen avdragsrätt för moms till skillnad från offentlig sjukvård.

För att få den slutliga ekvationen att gå ihop krävs en rationell sjukvård med optimalt utnyttjande av personal, utrustning, och korta beslutsvägar med reducerad administration.

Detta bör John Lapidus räkna lite på för att inse att den privat finansierade vården klarar av att bedriva selekterade delar av sjukvården som upphandlas till en lägre kostnad än den offentligt finansierade sjukvården.

John Lapidus skriver även i sin debattartikel om att den offentliga vården dräneras på sin personal.

• Vårdpersonal är inte livegen; valmöjligheten att få verka på en annan arbetsplats måste vara varje människas rättighet.

• Perituskliniken har fått möjlighet att anställa duktiga medarbetare som tidigare arbetat i offentlig verksamhet, men under förutsättningarna att samarbete med den offentligt finansierade vården ska ske för att patienterna ska få vård i rätt tid. 

Avtal med olika regioner kommer snart på plats då upphandlingar enligt LOU har genomförts. För att öka tillgängligheten för patienterna samt avlasta den högspecialiserade offentliga sjukvården kommer även samarbete med andra privata vårdgivare, som också har upphandlade avtal med den offentliga hälso- och sjukvården, att initieras framgent. 

Ingen är ute efter att få en plakett i något administrativt finrum utan istället ska Perituskliniken vara ett komplement och en samarbetspartner till den offentliga sjukvården. Genom avtal med Sveriges regioner är kliniken till för alla medborgare, vilket hela tiden varit vårt syfte.

Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i onkologisk urologi, initiativtagare till Perituskliniken, Lund

Åsa Dahm, vd Perituskliniken

Johan Andersson, styrelseordförande Perituskliniken

 

Replik på:

”Affärsidé: skapa misstro till cancervården” 

 

”Vill Lapidus göra sjukvårdspersonal livegen?” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev