Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Försvagad patenträtt skadar svensk läkemedelsindustri”

Publicerad: 14 juni 2018, 05:00

Christofer Fjellner (M), Europa­parla­mentariker.

Det ligger i allas intresse att EU för en politik som gör att innovativa företag utvecklas och flyttar hit – inte härifrån, skriver Christofer Fjellner (M).


Ämnen i artikeln:

Läkemedelsföretag

Europa och inte minst Sverige har länge varit ledande inom medicinsk forskning. Läkemedelsindustrin är inte bara en viktig del av ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem, utan bidrar också till avancerad forskning, tusentals högkvalificerade arbetstillfällen och en bibehållen konkurrenskraft i Sverige.

Men för att den svenska och europeiska läkemedelsindustrin ska fortsätta att vara världs­ledande behöver den rätt förutsättningar. EU-kommissionens förslag att urholka patentskyddet riskerar att drabba vår läkemedelsindustri och försämra dess konkurrenskraft.

En förutsättning för att läkemedelsföretag ska investera i forskning och utveckling är patent. Det innebär en belöning som uppfinnaren får i utbyte mot att uppfinning blir offentlig. Det är också ett slags betalning för investeringarna som ligger till grund för patentet.

Trots att läkemedelsföretagen investerar enorma belopp i forskning och utveckling – i Europa 35 miljarder euro under 2016 – är det i slutändan mindre än 1 procent av alla projekt som resulterar i ett nytt läkemedel. Det är långa och komplicerade processer och det tar ofta mer än tio år innan ett läkemedel når marknaden.

I dagsläget gäller patent för läkemedel i EU i 20 år, med möjligheten till förlängning i högst fem år, genom ett så kallat tilläggsskydd. Tilläggsskyddet ska kompensera för den långa tiden det tar att få ett läkemedel godkänt.

Men nu vill EU-kommissionen luckra upp regelverket genom att ta bort tilläggsskyddet för läke­medel som exporteras till tredje­länder, som inte har patentskydd eller där tilläggsskyddet inte är giltigt.

Risken är stor att konsekvensen blir den rakt motsatta.

EU-kommissionen hävdar att förslaget leder till en mer konkurrens­kraftig europeisk läkemedelsindustri genom att generika­företagen gynnas. Men risken är stor att konsekvensen blir den rakt motsatta. Företag som investerar i forskning och utveckling tappar i konkurrenskraft mot sina konkurrenter och förlägger verksamheten till länder utanför EU.

Det vore förödande för en av Europas och Sveriges mest livskraftiga industrier. Därför mot­sätter vi moderater oss förslaget.

I grund och botten handlar det om incitament. Läke­medels­industrin i Europa investerar mångmiljardbelopp i forskning och kostnaderna blir hela tiden större. Mellan 2003 och 2013 ökade den genomsnittliga kostnaden för att fram ett läkemedel med 145 procent. Samtidigt blir tiden från projektstart till att läke­medlet når marknaden längre. Det var därför tilläggsskyddet, som EU-kommissionen nu vill begränsa, infördes från första början.

Försvagad patenträtt minskar EU:s konkurrenskraft och riskerar att driva företagen ut ur Europa. Det har Europa och framför allt inte Sverige råd med. Läke­medels­industrin är en inte­grerad del av hälso- och sjukvården och helt avgörande för att den ska fungera. Det är en industri som skapar arbetstillfällen och stärker konkurrenskraften i Europa och Sverige. Det ligger alltså i allas intresse att EU för en politik som gör att innovativa företag utvecklas och flyttar hit – inte härifrån.

CHRISTOFER FJELLNER

Ämnen i artikeln:

Läkemedelsföretag

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev