söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fortsatta symtom efter adhd-medicinering”

Publicerad: 17 april 2013, 13:32

REPLIK En amerikansk undersökning visade att barn som medicinerats med adhd-medel hade lika svåra symtom som de som inte medicinerats, skriver Lars Lundström.

Ämnen i artikeln:

Adhd

Attentions ordförande i Göteborg, Henrik D Ragnevi, känner sig manad att besvara min begäran riktad till Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Jag efterlyste en problematisering av Anders Hjerns och Kriminalvårdens uppfattning att biologiskt arv ligger bakom låg utbildningsnivå och kriminalitet, en ståndpunkt som jag trodde var övergiven.

Ragnevi beskyller mig för att spä på myten om att de flesta med adhd skulle vara kriminella. Men det är Kriminalvården som hävdar att 63 procent av fängelseinternerna hade adhd som barn och att det fortfarande gäller för 43 procent

Det finns inga belägg för att medicinering skulle orsaka missbruk påstår Ragnevi. Adhd medicineras vanligen med ett narkotikaklassat, amfetaminliknande preparat med euforisk effekt, metylfenidat. Förskrivningen har i Sverige på kort tid mångdubblats, även bland vuxna, trots att det inte godkänts för vuxenförskrivning. Europeiska läkemedelsmyndigheter har bedömt risk/nytta-balansen som negativ och betonat risken för spridning och missbruk.

Det är samma medel som i ökande omfattning används av högskolestuderande för att höja prestationsförmågan. Den amerikanska föreningen för neurologer och neurovetare AAN varnade nyligen för långsiktiga hälsorisker och risk för beroende. I höstas varnade Socialstyrelsen för missbruk i samband med adhd-medicinering.

Ragnevi tycker att jag ska uppdatera min syn på adhd. Låt oss göra det tillsammans. Här två färska undersökningar:

I januari publicerade The Medical Journal of Australia en undersökning av adhd-medicinerade pojkars tillväxt och pubertetsutveckling. Vid 12–13 års ålder var pubertetsutveckling normal men vid 14–15 års ålder konstaterades en påtaglig försening. Ju mer medicinering desto långsammare tillväxt.

I februari publicerade amerikanska Johns Hopkins Children´s Center i the Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry den enligt egen uppgift hittills största långtidsundersökningen av barn med adhd.

Man konstaterade att 9 av 10 fortsatte att kämpa med bestående och ofta svåra adhd-symtom även efter sex år. Barn som medicinerats med adhd-medel hade lika svåra symtom som de som inte medicinerats.
Ragnevi hävdar att ingen på tre decennier har trott att adhd beror på hjärnskador. I information från landstinget i Uppsala, uppdaterad i oktober 2012 kan man dock läsa:

"Forskare är överens om att adhd beror på skador i hjärnan som man föds med. Man kan ärva det från sin släkt. Men det kan hända att man får skadorna när man ligger i mammans mage eller när man föds."  http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Adhdadd/Faktablad-om-adhdadd/adgats/

Denna hjärnskadeteori kan kanske, högt räknat, rör en halv procent av befolkningen. I USA har nu 19 procent av pojkarna mellan 14 och 17 år erhållit adhd-diagnos. På Gotland, som inom psykiatrin betraktas som ett föredöme, medicineras snart 8 procent av pojkar mellan 10 och 14 år.

Relaterat material

”Inga belägg för att medicinering orsakar missbruk”

”Förändrad syn på adhd måste diskuteras”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev