Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Framtidens läkare behöver större insikt i vårdens organisation”

Publicerad: 27 september 2017, 05:00

Alexander Tejera, ord­förande, Sveriges läkarförbund Student, läkarstudent, Lunds universitet och Hampus Holmer, ord­förande, Svenska läkare­säll­skapets kandidat- och underläkarförening, läkare och doktorand, Lunds universitet.

En hel generation framtida vård­personal riskerar att stå handfallen och utebli från det påverkansarbete som krävs i sjukvården, skriver företrädare för två läkarorganisationer.

Ämnen i artikeln:

Lunds universitetLäkarförbundet

Som framtidens vårdpersonal kan vi inte låta bli att oroas av sjuk­vårdens utveckling. Svenska vård­studenter möter dagligen överbeläggningar, inställda operationer och utslitna handledare på kliniska placeringar. Men för oss är detta inte det mest oroande – det är det faktum att vi under utbildningen inte ges verktyg att vare sig förstå eller åtgärda dessa omfattande utmaningar. En hel generation framtida vård­personal riskerar att stå handfallen och utebli från det påverkansarbete som krävs både inom vården och i den offentliga debatten.

Vi skriver utifrån ett läkar­student­perspektiv, men vet att kollegor på andra vårdutbildningar upplever samma sak. På den svenska läkarutbildningen ligger tonvikten på det vi behöver för att kunna handlägga patienter i vår kommande yrkesroll, och för att vi ska få lära oss av verkliga ­patienter och förlopp är en stor del av utbildningen förlagd på sjukhus.

So far, so good.

Men, den erfarenhet som ger djupast intryck på många studenter är att se personalen gå på knäna, patienterna komma i kläm och en djupt rotad upp­givenhet kring sjukvårdens framtid.

Trots detta finns ett område som nästan alltid lyser med sin frånvaro under utbildningen, nämligen sjukvårdens förutsättningar – dess organisation, styrning, ekonomi och politik. Vi ser att något är fel, men vi vet inte exakt vad och ännu mindre vad vi kan göra åt det. När vi tar upp denna för oss uppenbara brist i utbildningen med ansvariga för svenska läkarutbildningar har vi mötts av två påståenden:

1. Det ena påståendet är att det inte är läkarens roll att syssla med organisations­frågor. Vi håller inte med, och i själva verket tror vi att denna uppfattning bidrar till att läkarna allt mer tappar greppet om sjukvården.

2. Det andra påståendet är att studenter helt enkelt inte är intresserade. Vår uppfattning är att många faktiskt har ett intresse som inte uppmuntras. Att en del mycket riktigt saknar intresse påverkas i sin tur av en allmänt negativ attityd till ”administrativa” frågor bland handledare och föreläsare, och av att undervisningen i sjuk­vårds­organisation behandlas synner­ligen styvmoderligt.

Faktum är att läkarutbildningen på de flesta håll inte lever upp till högskoleförordningens nationella mål i organisationskunskap. Förslaget om en ny läkarutbildning innebär en unik möjlighet att rätta till detta. Vi hoppas att den nya utbildningen kommer att innehålla mer och bättre undervisning i sjukvårds­organisation, och dessutom fördjupningsmöjligheter för intresserade studenter. Studenter behöver träffa förebilder genom utbildningen, och undervisningen bör ta in erfarenheter från andra länder och kombineras med ett globalt perspektiv på utbildningen.

Dessa åtgärder skulle kunna bidra till att göra fram­tidens läkare bättre rustade för att bidra till en förbättrad sjukvård – som ledare, som politiskt och fackligt engagerade och som upplysta medborgare. Den nya läkarutbildningen innebär en unik möjlighet att införliva våra förslag och vända vår framtidsoro till framtidstro.

ALEXANDER TEJERA OCH HAMPUS HOLMER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev