Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Framtidens vårdmiljö riskerar att bli en fiaskoupphandling”

Publicerad: 13 februari 2017, 12:08

Tomas Eriksson (MP), gruppledare Stockholms läns landsting

En osäker upphandling som omfattar stora belopp och utsätter landstinget för en stor finansiell risk, skriver Tomas Eriksson (MP) om projektet "Framtidens vårdinformationsmiljö".

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingNya Karolinska Solna, NKSDigital vårdVårdupphandlingarVårdpolitik

På fullmäktige imorgon tisdag kommer Stockholms läns landsting att fatta beslut om att gå vidare med upphandling i projektet som fått namnet Framtidens vårdinformationsmiljö. Upphandlingen kommer vara en av landstingets största sedan Nya Karolinska Solna. Tyvärr ser vi nu att det finns stora risker att även denna upphandling blir ett stort fiasko, som NKS fast i digital form.

Framtidens vårdmiljö är det som blev kvar av projektet 3R efter det att Skåne och Västra Götaland hoppat av. Men precis som 3R handlar Framtidens vårdmiljö om att upphandla en informationsplattform med ett nytt journalsystem som grund. Från Miljöpartiet är vi i grunden positiv till framtagande av en informationsplattform och nytt journalsystem. Det är viktigt för att vi ska komma vidare i arbetet med att digitalisera och effektivisera vården. Problemet är genomförandet.

Den allvarligaste kritiken är att vi fortfarande inte vet vad det faktiskt är som vi vill köpa. Det skapar stora risker när det gäller möjligheterna att beräkna slutkostnaden. Revisorerna i Stockholms läns landsting skriver i sin rapport:

Kraven på den framtida vårdinformationsmiljön är dock inte fastställda, vilket leder till oklarheter om vad kostnader och utgifter för 3R-projektet kommer att bli i slutänden.

Viljan av att ta fram ett system som ska kunna öppna alla möjligheter till kommande digitalisering har resulterat att landstinget inte prioriterat vad de vill ha.

Risken är att vi köper ett dyrt system som är bäst i teorin men inte fungerar med någonting annat.

Det här problemet tänker sig ansvarigt landstingsråd Daniel Forslund (L) lösa genom att använda modellen innovationsvänlig upphandling. Konkret betyder det att landstinget i dialog med en utvecklare ska komma fram till vad det är vi vill beställa. Det enda denna upphandlingsmetod med säkerhet kommer åstadkomma är att ytterligare tynga ner landstingets redan höga konsultnota. Det som däremot är högst osäkert är vilka möjligheter landstinget kommer ha att välja andra leverantörer i upphandling av framtida funktioner och kompletterande system. Risken är helt enkelt att vi köper ett dyrt system som är bäst i teorin men inte fungerar med någonting annat.

En annan stor risk finns i frågan om införandet. Revisionen skriver även om detta i sin rapport:

Förvaltningen vet därför inte i dagsläget om det är möjligt att tillhandahålla tillräckliga basförutsättningar inför införandet av ny vårdinformationsmiljö.

Det vill säga: Eftersom ingen vet vad som ska upphandlas så vet heller ingen om förutsättningar finns för att införa systemet. I värsta fall riskerar detta att försena införandet vilket även kommer innebära högre kostnader.

Att vi hamnat i denna minst sagt olyckliga situation beror i stort på den obefintliga styrning som projektet präglats av. Här bär Daniel Forslund (L) ett stort ansvar. Som innovationslandstingsråd är det förstås lätt att drömma sig iväg och se alla världens möjligheter som öppnar sig, men dessa måste även kunna omsättas i tydliga kravspecifikationer som kan upphandlas.

Miljöpartiets förslag är att landstinget ska genomföra upphandling först när vi kunnat specificera vad det är vi vill köpa samt hunnit analysera riskerna och möjligheterna till genomförande. Inte minst eftersom upphandlingen här handlar om stora belopp som utsätter landstinget för en stor finansiell risk. Vårt sätt att tänka kanske inte är lika visionärt, men betydligt mer ansvarsfullt mot sjukvården och dess budget.

TOMAS ERIKSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev