Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Frånvaro av social omsorg ökar psykisk ohälsa”

Publicerad: 19 augusti 2016, 12:00

Foto: Thinkstock

Oförmågan att tillämpa sociallagarna bidrar i hög grad till att den psykiska ohälsan ökar, skriver Per-Ola Larsson, ordförande i RSMH Carpe Diem Östermalm Lidingö.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

För kommunens valnämnd är det självklart att tillämpa vallag enligt ordalydelsen och statsmakternas syften i proposition och utskottsbetänkande. Hjälpverbet skall innebär ett obligatorium, till exempel att

■ vallokalen ska öppna kl 8.oo
■ sammanräkningen ska göras så snart vallokalen stängts.

Ingen valnämnd skulle komma på idén att av ekonomiska skäl uppskjuta valets början till klockan 12 eller sammanräkningen till måndagen. Eventuellt underskott i Valnämndens budget får täckas i efterhand.

Kommunfullmäktige väljer också socialnämnd. Dess verksamhet regleras även den av lag med vissa skall-föreskrifter. Varför är det inte självklart att socialnämnder följer dem? Två exempel på detta:

2 kap 7 § SoL: När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan.

I Stockholm får inte ens hälften av de psykiskt sjuka vårdplan. Därför ökar psykisk ohälsa med självskadebeteende och närmare 1 600 självmord/år och fler ”misslyckade” försök med stora skador som följd.

5 kap 7 § SoL: Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

Östermalm i Stockholm har cirka 70 000 invånare. Skellefteå har samma befolkningstal. 1 procent av befolkningen har psykiska funktionshinder så att de behöver stöd. Skellefteå har förstått lagstiftningen och driver projektet “Solkraft” med sysselsättning för omkring 700 personer. På Östermalm får runt 30 personer 7,5 timmars meningslös sysselsättning i veckan! Resten av tiden sitter de hemma och tittar på väggarna! De kan inte leva som andra.

De funktionshindrade kan inte 'leva som andra'.

Jag ställde nyligen frågan till en läkare varför hen i ett visst fall inte ville ge vårdplanering. Svaret blev: ”Här bryr vi oss inte om lag. Här gör vi egna bedömningar!”

Socialnämnder ska erbjuda viss hälso- och sjukvård vid dagverksamheter, det vill säga vård av sjukvårdspersonal, till exempel fysioterapeut och psykolog. Det är viktigt eftersom landstinget inte får ge sådan sjukvård. Det är obegripligt att Stockholm inte tillämpar dessa lagrum.

Det står: ”ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan” (2 kap 7 § SoL). Regeringen anser alltså att det också i Stockholm är obligatoriskt att upprätta vårdplan.

Oförmågan att tillämpa sociallagarna bidrar i hög grad till att den psykiska ohälsan ökar. Det är ett allvarligt medicinskt problem. Syftet med psykiatrireformen är bland annat att arbetsträning med mera i kommunal regi ska vara god medicin för att återvinna psykisk hälsa. De funktionshindrade kan inte ”leva som andra”.

PER-OLA LARSSON

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev