Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Freda universitetssjukhusen från privatiseringshysterin

Publicerad: 28 Februari 2007, 05:30

Kanske trodde någon på uttalanden före valet om att en borgerlig allians inte skulle ha så starkt fokus på privatiseringar. Nu gäller andra tongångar, skriver tre socialdemokratiska politiker i Stockholm.


I en intervju med tidningen Stockholm City den 5 december framförde biträdande sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Lars Joakim Lundquist (m), att det vore lämpligt att överföra delar av Karolinska universitetssjukhuset i privat regi. Uttalandet har väckt farhågor inte bara vid universitetssjukhuset utan också inom ledningen för Karolinska institutet.

I intervjun förklarar Lundquist ambitionerna kring Karolinska med "Vår tanke med sjukvården är att den ska vara som en galleria och vinstintresse är alltid en sporre för att få en bättre vård". Uttalandet var inte en tillfällig sinkadus.

I en interpellationsdebatt i landstingsfullmäktige nyligen undvek såväl Lars Joakim Lundquist som sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) att dementera planerna på att lägga ut delar av vården vid universitetssjukhuset på privata entreprenörer. Envisa rykten gör dessutom gällande att förberedande möten mellan privata intressenter och delar av landstingsledningen redan ägt rum.

Vi menar att det vore djupt olyckligt för såväl vård, forskning som utbildning om planerna på att splittra upp Karolinska universitetssjukhuset i så kallade vårdgallerior omsätts i praktiken. Ingenting talar för att privata vårdgivare kommer att lägga särskilt stor möda på kommersiellt sett föga inbringande uppgifter som att ta emot studenter, delta i forskningsprojekt eller samla in data genom prover från patienter.

Driften av landets universitetssjukhus är av betydelse långt bortom den primära uppgiften att bota och lindra sjukdom. Universitetssjukhusen har en särställning när det gäller att utveckla nya behandlingsmetoder och landvinnande rön som kan leda till nya läkemedel. Man kan säga att universitetssjukhusen är hjärtat i en kunskapsutveckling och ett innovationssystem som bygger på ett intimt och förtroendefullt samarbete mellan sjukvård, forskning och industri. Den insikten borde vara tillräcklig för att avstå från att göra universitetssjukhusen till experimentverkstad för ideologiskt driven privatiseringsiver.

Vi är inte främmande för privata alternativ i delar av sjukvården – tvärtom. Däremot anser vi att en gräns för privata entreprenörer bör gå vid den kvalificerade och kunskapsintensiva verksamheten vid akutsjukhusen. Normalt sett, menar vi, ska akutsjukhusen ägas och drivas i offentlig regi. Men även om man inte delar denna vår uppfattning borde det kunna finnas en bredare förståelse och uppslutning för att just universitetssjukhusen ska hållas samman och drivas i offentlig regi. Vare sig återkommande upphandlingar med byten av ansvariga aktörer eller det rena vinstintresset ger några goda förutsättningar för långsiktig forskning och utveckling.

Kanske trodde någon på de uttalanden som före valet gjordes av borgerliga företrädare i Stockholms län om att en borgerlig allians denna gång inte skulle ha så starkt fokus på privatiseringar, se Dagens Medicin nr 35/06. Uppenbarligen är det nu andra tongångar som gäller – eller möjligen andra än folkpartister och kristdemokrater som bestämmer dagordningen?

Under alla förhållanden hotas nu Karolinska att styckas upp i delar där driften av enskilda kliniker överlåts åt privata företag. Vi misstänker att många i den medicinska professionen ännu inte på allvar insett vidden av den privatiseringspolitik som nu förestår. Ändå står centrala värden på spel. Det handlar om att freda universitetssjukhusen från blind privatiseringshysteri.

Inger Ros, Dag Larsson, Ingela Nylund Watz

Inger Ros
är landstingsledamot (s) i Stockholms läns landsting.

Dag Larsson
är landstingsråd (s) i Stockholms läns landsting.

Ingela Nylund Watz
 är landstingsråd (s) i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev