Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Fyra av tio kolpatienter vet inte om de får rätt behandling”

Publicerad: 16 november 2016, 06:00

Foto: Thinkstock

Det är dags för landstingen att göra en strukturerad astma- och kolvård möjlig, skriver patientföreträdarna Inger Ros och Maritha Sedvallson i dag på Världskol­dagen.

Ämnen i artikeln:

KolAstmaSocialstyrelsen

I våras genomförde Riksförbundet hjärtlung och Astma- och allergiförbundet en enkätundersökning där vi frågade landstingen om de budgeterat för att införa de nationella riktlinjerna för astma och kol som presenterades i sin slutversion i november 2015. De nya riktlinjerna ska göra det enklare för sjukvården att ge rätt behandling. De cirka 1,5 miljoner människor som har astma eller kol ska få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och uppföljning. I undersökningen svarade 19 av 20 landsting att man vill jobba efter de nya riktlinjerna, men endast sex av de 20 landsting som svarade uppgav att de budgeterat för att göra det praktiskt möjligt.

Att behovet och efterfrågan av strukturerad kolvård är stort bekräftas nu av en undersökning bland Riksförbundet hjärtlungs medlemmar, genomförd med hjälp av undersökningsföretaget Mistat. Resultatet är nedslående. En femtedel av medlemmarna med kol är missnöjda med den behandling de får i dag. Fyra av tio uppger att de inte vet om den behandling de får är den bästa just för dem. Lika många anser att det inte finns något bra system i primärvården som kan fånga upp dem som är i riskzonen för att utveckla kol, samt tycker att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar.

I undersökningen har vi också frågat medlemmarna om vilka som är de största problemen i vardagen. Sex av tio uppger att de är oroliga för hur kolsjukdomen kommer att utvecklas i framtiden. Kvinnor är i större utsträckning mer oroliga än män och det finns en större oro bland kolpatienter under 65 år.

Kol upplevs som en väldigt begränsande sjukdom i vardagen. Vi kan se att redan vid lindrig kol upplever hälften att det känns jobbigt att inte kunna ägna sig åt fysiskt ansträngande aktiviteter i den utsträckning man vill. Vid svår kol är den siffran nio av tio. Åtta av tio av dem med svår kol upplever också att det sociala livet begränsas av sjukdomen på grund av trötthet och dålig ork. Nästan lika många upplever ofta frustration över att vardagliga sysslor som att städa eller laga mat orsakar problem med andningen.

Högt prioriterade i de nationella riktlinjerna, som landstingen säger sig vilja genomföra, är patient­utbildning och stöd till egenvård. Dessutom ska man erbjuda personer en skriftlig behandlingsplan. Detta korrelerar med vår undersökning som visar att åtta av tio tycker att det är viktigt att ha tillräckligt med kunskap för att kunna sköta behandlingen på egen hand. Dessutom tycker nio av tio att det är viktigt att träffa samma läkare.

Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både antalet försämringstillfällen och sjukhusvistelser för astma- och kolpatienter. Det ger också en förbättrad förmåga till aktiviteter i det dagliga livet. För att vi ska nå de nationella mål Socialstyrelsen har pekat ut måste nu landstingen budgetera för implementering av riktlinjerna och se till att det finns en strukturerad vård som innehåller:

■ Tidig diagnostik.
■ Uppföljning av livskvalitet med hjälp av standardiserade frågeformulär, till exempel CAT och AKT.
■ Arbete i interprofessionella team centrerat kring patienten.
■ Patientutbildning och individuell behandlingsplan.
■ Kontinuerlig uppföljning av patienterna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev