Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gärna medicinskt ledningsansvarig läkare – i regionen”

En läkare med medicinskt ledningsansvar för regionens läkarmedverkan till kommunens patienter måste placeras hos regionen, skriver Kerstin Carlsson, ordförande i Riksföreningen mas-mar.

Publicerad: 20 april 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kerstin Carlsson, ordförande i riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas, och medicinskt ansvariga för rehabilitering, mar.

Foto: Annika Nilsson


Ämnen i artikeln:

Äldreomsorg

Vi i styrelsen för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas, och medicinskt ansvariga för rehabilitering, mar, har följt debatten kring förslaget om medicinskt ledningsansvarig läkare, mal, i kommunen och vill gärna komma med följande inspel:

• Lagstifta om att regionerna ska ha läkare med särskilt medicinskt ledningsansvar för den vård regionerna är skyldig att erbjuda patienter i kommunerna enligt hälso- och sjukvårdslagen (1 och 2 §§ 16 kap HSL).

Vi ser, liksom många andra, ett stort behov av förstärkt läkarmedverkan i de särskilda boendeformerna för äldre, i boendeformerna för personer med funktionsnedsättning och inom ordinärt boende.

Det enda felet med den lagstiftning om läkarmedverkan som redan finns på plats sedan 2006 är att den inte efterlevs. Vi upplever att våra patienter inte alltid får tillgång till den läkarmedverkan eller övrig specialistvård från den regionalt finansierade vården som skulle krävas för att uppnå ribban för god och säker vård. 

Få kommuner, om ens någon, har dock vågat sig på att anlita läkare från annat håll och skicka fakturan till regionen, vilket lagen redan i dag ger kommunerna rätt till. Istället försöker kommunerna hävda patienternas rätt till läkarmedverkan när avtal och samverkansöverenskommelser kring detta förhandlas mellan en region och kommunerna inom regionen. 

Många gånger upplever vi dock svårighet med att få gehör för det faktiska behovet vid dessa förhandlingar. Vi föreställer oss därför att det skulle fungera betydligt bättre om varje region hade en läkare med ett uttalat och övergripande ansvar att säkerställa att regionen ger kommunen den läkarmedverkan och annan specialistvård som krävs för att patienter inom kommunen ska tillförsäkras en god och säker vård. 

Läkaren med detta övergripande medicinska ansvar kunde då bevaka att regionen följer lagstiftning och andra regelverk gentemot kommunens patienter för den vårdnivå regionen ansvarar för som huvudman, på ungefär samma sätt som mas och mar i dag bevakar att kommunerna följer lagstiftning och andra regelverk för den vårdnivå kommunen ansvarar för som huvudman. Regionens läkare med medicinskt ledningsansvar kunde på så sätt tillsamman med kommunernas mas och mar bevaka att båda huvudmännen alltid sätter behov, kvalitet och patientsäkerhet i första rummet när samverkansavtal mellan regioner och kommuner förhandlas fram.

Vi har absolut ingenting emot funktionen med en läkare med särskilt medicinskt ledningsansvar för regionens läkarmedverkan till kommunens patienter, men menar att denna funktion måste placeras hos rätt huvudman för att få önskad effekt. Goda erfarenheter från kommunerna i Stockholms län avseende regionalt finansierad läkarmedverkan och mal till kommunernas äldreboenden är en bra modell att utgå ifrån.

Kerstin Carlsson, ordförande i riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas, och medicinskt ansvariga för rehabilitering, mar

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreomsorg

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev