Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ge akutvården större resurser för personalens och patienternas skull

Publicerad: 26 mars 2012, 13:00

För ett år sedan fick Sverige en ny patientsäkerhetslag med ökade krav på systematiskt patientsäkerhetsarbete.


Ett viktigt steg för att komma till rätta med vårdrelaterade skador. Men för att verkligen göra skillnad behöver också mer pengar skjutas till i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. I slutändan handlar tilldelade resurser om politiska prioriteringar.

Personalen på våra akutmottagningar i Stockholms­regionen gör ett fantastiskt arbete. De levererar bra sjukvård trots svåra förhållanden. Inte sällan genom mycket höga ambitioner och personliga uppoffringar. I dag tar flera av sjukhusens akutmottagningar emot långt fler patienter per dygn än vad lokalerna är avsedda för. Trycket på vården ökar när Stockholm nu växer med en mindre stad varje år och vi får allt fler äldre.

De politiska samtalen om vårdens utveckling i Stockholm handlar tyvärr ofta bara om hur många sängar som behövs. Det är dock lika viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt med medarbetare för att ta hand om patienterna.

Vi träffade nyligen en grupp akutsjuksköterskor som berättade om sin oro över att inte klara patientsäkerheten om utvecklingen fortsätter så här. Trycket är så stort att de har svårt att uppnå uppsatta mål för en patientsäker och evidensbaserad vård.

När vi träffar personal i vården hör vi ofta berättelser som bekräftar den här situationen. Medarbetarna har det tufft för att klara det hårda patienttrycket. I stället för att låta patienten vänta ännu en stund så kompromissar medarbetarna med sitt eget välbefinnande.  Det finns inte alltid utrymme för pauser för mat och toalettbesök, och viktig kompetensutveckling får stå tillbaka.

Att arbetssituationen är pressad för just vårdpersonal framgår också av TCO:s nya rapport Stressbarometern. Drygt hälften uppger att de ibland är för trötta för att orka umgås med familjen efter jobbet. Nästan hälften brukar hoppa över lunchen. Ur ett arbetsperspektiv är detta givetvis förödande och som patient vill du så klart inte behöva fundera på huruvida vårdpersonalen trycker undan svidande hungerkänslor för att hinna med dagen. Det blir i allra högsta grad en fråga om patientsäkerhet.

För oss är det självklart att sjukhusen i Stockholms landsting ska vara attraktiva arbetsplatser med utrymme för både matpaus, toalettbesök och kompetensutveckling. Vi vill inte heller se en utarmning av vårdens resurser som äventyrar patientsäkerheten. I vår budget satsar vi 700 miljoner mer än sittande majoritet, för att just kunna säkerställa kvaliteten i vården. Ett sätt är att det finns tillräckligt med personal att utföra de uppgifter som krävs. Då skapar vi en bättre arbetsplats och arbetar långsiktigt med säkerheten för såväl personalens som patientens hälsa.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev