Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ge äldre mer vård och provtagning i hemmet

Publicerad: 5 november 2012, 06:00

Äldre bör få mer vård i hemmet och slippa sjukhusbesök, skriver tre centerpartister, som även föreslår hur det ska gå till.


Centerpartiet föreslår fler avancerade specialistsjuksköterskor och mobila läkare för att minska lidandet, minska kostnaderna och ge våra äldre mer kvalitativ vård i hemmet. I stället för att de som i dags­läget ska tvingas förflyttas till komplicerade och ineffektiva besök på sjukhuset.

På grund av bristande kompetens tvingas många av våra äldre i eget boende alltför ofta att uppsöka specialistsjukhusens akutmottagningar, ett besök som inte sällan leder till långa transporter och lång väntan på akuten då besvären ofta inte består av livs­hotande skada eller sjukdom. Det gör att de äldre ofta prioriteras ner då mer akuta fall går före.

Centerpartiet vill se över olika möjligheter som skulle ge de äldre en värdig vård i lugn och ro.
Vi är övertygade om att man skulle kunna minska de akuta inläggningarna på sjukhuset om varje kommunalt äldreboende ställde krav på att ha en specialist­utbildad läkare kopplad till boendet. Kvaliteten och kontinuiteten för våra äldre skulle öka och de skulle slippa den stress som blir vid varje transport och förflyttning vilket skulle minska onödigt lidande.

Det handlar ju självklart inte enbart om läkarkompetens utan om att hela arbetslaget har en utbildning som är anpassad för den vård som bedrivs vid boendet. Vi ser att ett allmänt kompetenslyft krävs kring vården av äldre och öronmärkning av statliga anslag för utbildning av fler bristspecialiteter som geriatrisk kompetens.

Vi menar vidare att vi bör införa en utökad förskrivningsrätt till  avancerad specialistsjuk­sköterska . Det är något vi är övertygade om skulle ge våra äldre en bättre vård i hemmet.

Många gånger skulle de äldre kunna stanna kvar hemma om en vidareutbildad distriktssjuksköterska eller läkare med specialist­utbildning inom geriatrik hade möjlighet att undersöka och behandla på plats i stället för att skicka in de äldre för provtagningar och utredningar på sjukhuset.

För att öka äldres möjligheter att få tillgång till avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, vill Centerpartiet även att en lag om valfrihet införs för ASIH.

På detta sätt ökas äldre sjukas rätt att välja rätt vårdnivå. Våra äldre har ofta en sammansatt problematik med flera olika sjukdomar eller diagnoser.

Vi menar det är viktigt att våra äldre behandlas av sjukvårds­personal som har en utbildning med inriktning mot dessa patient­grupper för att ge den äldre en rätt bedömning, rätt behandling och därmed en god och värdig vård.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev