Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge barnmorskor ökad ordinationsrätt”

Barnmorskeledda mottagningar och ökad ordinationsrätt kan få fler att vilja jobba i mödra- och förlossningsvården, föreslår Camilla Waltersson Grönvall (M) och Emilie Orring (M). (3 kommentar)

Publicerad: 16 augusti 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot. Emilie Orring (M) regionråd, Region Uppsala.

Foto: Fredrik Wennerlund, Angelica Klang


Ämnen i artikeln:

FörlossningsvårdModeraternaRegion UppsalaToppnyheter Kvinnohälsa

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Många framsteg har gjorts som vi kan vara stolta över. Inte minst inom sjukvården. Förlossningsvården har trots bemanningssvårigheter blivit mer jämlik och fler får ta del av eftervården, inte minst i många regioner där vi är med och styr. 

Vården har under de senaste åren tagit ett större helhetsgrepp kring gravida kvinnors hälsa. Det handlar om till exempel screening för våldsutsatthet och missbruk. Motorn i den positiva utvecklingen är skickliga medarbetare.

Läs mer: Barnmorskor från Finland räddar förlossningen i Malmö 

Men det finns även väldigt mycket kvar att göra. Sverige ligger relativt högt gällande kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar i samband med förlossning. Det finns även vittnesmål från kvinnor om att deras förlossningsskador inte tagits på allvar, att de inte fått en fullgod behandling eller att det tagit flera år innan de fått rätt behandling. 

Även om medarbetarna gör sitt yttersta för att ge god vård kan en viss oroskänsla infinna sig hos familjerna. Kommer förlossningen att bli bra? Kommer det att uppstå komplikationer? Finns det en tillräcklig bemanning? Det är inte konstigt att frågorna ställs. Att vara gravid är en livsomvälvande händelse, oavsett om det är första barnet eller om man har barn sedan innan.

Kvaliteten behöver förbättras genom kunskapsbaserad vård, som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Uppmuntran till nya arbetssätt, samt samverkan mellan mödravården och förlossningsvården, leder till kunskapsöverföring vilket i sin tur stärker patientsäkerheten och kvaliteten i vården.

Vården behöver förbättra möjligheterna att förebygga, följa upp och behandla förlossningsskador. Även om allt fler har tillgång till den viktiga eftervården så finns det fortsatt skillnader mellan och inom regionerna. Därför vill vi utöka mödrahälsovårdens ansvar och införa tydliga nationella riktlinjer så att det blir enklare både för vården och för gravida kvinnor att veta vad som gäller.

Gravida kvinnor och deras familjer ska så långt det är möjligt involveras i den egna vården. Det hjälper vården att identifiera områden som behöver åtgärdas. Som gravid möter man oftast inte samma barnmorska under graviditeten som vid förlossningen och detta ger en oroskänsla hos många. Därför vill vi att fler verksamheter uppmuntras att införa arbetsplatsrotation mellan mödravård och förlossningsvård.

Vi har en gemensam ambition framåt om att förverkliga målsättningen om en barnmorska per födande. För att kunna nå dit behöver fler chefer ges stöd i att sätta hälsosamma arbetsscheman så att barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor får tid till återhämtning. Bättre karriär- och löneutveckling, en öppenhet för barnmorskeledda mottagningar och ökad ordinationsrätt för barnmorskor är ytterligare delar som är viktiga för att fler ska vilja jobba och stanna kvar inom mödravården och förlossningsvården.

Moderaternas främsta motståndare i sjukvårdspolitiken är de långa väntetiderna i vården, ojämställdheten i delar av vården och höga kostnader som inte ger bättre sjukvård. Inte andra partier. Vi går till val på att göra vården mer jämställd och mer trygg för patienten.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Emilie Orring (M) regionråd Region Uppsala

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

2022-08-17

Det finns medicinska och juridiska orsaker till att läkarutbildningen är 5,5 (numera 6) år + minst 1,5 år AT lång innan legitimation, och det är att vi har den yttersta kompetensen att kunna göra helhetsbedömningar när det gäller receptbelagda läkemedel och det yttersta ansvaret över patienternas vård. Med läkemedel finns medicinska risker med biverkningar, interaktioner och risker kopplad till graviditet och förlossning. Barnmorskor är absolut kompetenta, men all task shifting är inte bra task shifting. Jag har svårt att tro att ökade arbetsuppgifter och ett stort utökat ansvar kommer vara speciellt lockande, särskilt i ett läge där det är resursbrist som är det stora problemet. Dessutom framkommer inte vilka slags läkemedel författarna åsyftar. Vänligen, förankra era förslag i verkligheten och med sjukvården.

Ramona, ST-läkare

 

2022-08-22

Barnmorskor är livsviktiga! 

Artikeln är välskriven och jag håller med om det allra mesta. Men ökad ordinationsrätt av läkemedel till barnmorskor ska inte ges under rådande omständigheter. Detta för att farmakologiundervisningen på barnmorskeutbildningarna i landet inte är tillräcklig för det mycket stora ansvaret som förskrivning av läkemedel innebär. Om man däremot kan öka både kvalitet, omfattning och innehåll av farmakologiundervisningen på utbildningarna bör en utökad förskrivningsrätt kunna diskuteras; men först då. Ett alternativ är en fristående farmakologiutbildning för leg. barnmorskor för att uppnå önskade kunskaper.

Margareta Reis, docent farmakologi, Enhetschef klinisk kemi och farmakologi, Region Skåne

 

2022-08-22

Helt enig med Ramona. Det går inte att lösa alla problem i vården med att flytta över mer ansvar på någon kategori. Det är således ibland kul att få vara mer ansvarig och kunna mer. Men läget som är, så är många rädda för det utförande dom gör, rädda för att göra fel, känner stress och otillräcklighet. Detta gör att folk slutar. Att ge dom mer ansvar är inte lösningen. Det kan fungera på väldigt erfarna barnmorskor alt sjuksköterskor. Men man måste förstå att det gäller kanske kompetens som sträcker sig över 5+ år i erfarenhet för att känna sig trygg med kroppens fysiologi och hantering av läkemedel som varierar enormt från individ till individ. Som det är nu kommer sjuksköterskor ut i praktik utan riktig kunskap om medicinskteknik som verkligheten kräver av dom/oss. Här behövs ett nytänkande till den värld som råder och förväntas av oss. Men det är ett annat kapitel. Omvårdnad i all ära men en yrkesutbildning måste vara mer förberedande på det nuvarande rollen. 

Sjuksköterska

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev