Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ge grönt ljus för vaccination mot cancer

Publicerad: 24 oktober 2007, 05:15

REPLIK Agneta Lindskog, distriktsläkare och politiker i Lund, kräver klartecken för skolhälsovården att börja vaccinera mot cervixcancer.


Att kunna fastställa ett hundraprocentigt samband mellan en speciell cancerform och ett virus är ett medicinskt genombrott. Detsamma gäller framtagandet av ett vaccin som leder till ett skydd mot denna cancer. Det rör sig om den i världen näst vanligaste cancerformen hos kvinnor, som trots en omfattande screeningverksamhet för tidig upptäckt leder till att en kvinna dör i livmoderhalscancer varannan dag i Sverige.

Redan hösten 2006 samlade Smittskyddsinstitutet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi en bred expertis för konsensus i frågan. I deras rapport förordas en allmän vaccinering av skolbarn.

Man slår fast att:
  Ett allmänt vaccinationsprogram är nödvändigt för att cancerpreventiva mål ska kunna uppnås. Icke-organiserad vaccination förväntas inte ha någon större effekt på cancerförekomst i samhället. Etiska aspekter talar för att skydd mot cancer bör erbjudas genom en jämlik hälsovård.

I Sverige dominerar just nu den icke-organiserade vaccineringen. De initierade ser till att vaccinera sina barn. Vissa landsting låter vaccinationen ingå i högkostnadsskyddet. En inte alltför vild gissning är emellertid att den största riskgruppen, med tidig sexualdebut och många sexuella kontakter, inte är de som främst låter vaccinera sig.

Det allmänna vaccinations­programmet av barn som sträcker sig från några månaders ålder och upp till tonåren betalas i Sverige av kommuner och landsting.  Vaccinet mot cervixcancer fördubblar i ett slag kostnaderna, vilket får till följd att vaccinationerna inte kommit igång i större omfattning. Den snäva ekonomin lägger hinder i vägen. Därför krävs nu att staten ska stå för finansieringen. Den skattebaserade sjukvård som ska garantera alla medborgare tillgång till samma vård oberoende av ekonomi och bostadsort finns det ingen politisk oenighet om. Detsamma måste gälla prevention. Som läkare vill man i framtiden inte stå framför en patient döende i cervixcancer och veta att det är rena socioekonomiska orsaker som orsakar hennes lidande.

Det kommer inom en mycket snar framtid att krävas allt fler svåra etiska ställningstaganden efterhand som mycket dyra mediciner tas fram. Socialminister Göran Hägglund har redan öppnat dörren för att staten kommer att gripa in och finansiera de dyraste i viss utsträckning.  Vi kommer trots detta att få finna oss i att kanske inte alltid kunna ge bot, fast den finns tillgänglig.

Som en jämförelse, för att få rätt proportioner, så satsar staten preventivt 11 miljoner kronor när det gäller att förhindra ett (1) dödsfall i trafiken. Ingen har hittills föreslagit att vi ska spara in på dessa kostnader och låta folk dö på vägarna. Kostnader för vård, mediciner och prevention inom hälso- och sjukvården får inte ha lägre status.

När det gäller att låta barn i Sverige vaccineras mot livmoderhalscancer borde det inte föreligga några betänkligheter eller fler utredningsbehov av om staten ska betala kostnaderna. Jag instämmer helt i Kenneth Forssells tidigare insändare, se Dagens Medicin nr 41/07, att det måste gå snabbare att komma till beslut.

Ge klartecken för skolhälso­vården att börja vaccinera tolvåringarna mot cervixcancer i det allmänna vaccinations­programmet!

Agneta Lindskog

Agneta Lindskog
 är distriktsläkare i Lund samt ledamot (kd) i regionfullmäktige, Region Skåne.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev