måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge multisjuka effektivare vård”

Publicerad: 19 april 2014, 08:00

Här är några förslag för att minska mänskliga och hälsoekonomiska problem kring multisjuka, skriver Ursula Flatters, läkare och utvecklingschef vid Vidarkliniken.


Det är hög tid att skapa en bättre vårdsituation för de väldigt många människor som har flera diagnoser samtidigt. Hälso- och sjukvården är dåligt organiserad för att ta hand om dessa på ett sammanhållet sätt, vilket nyligen också bekräftades av en analys från Myndigheten för vårdanalys. Vi som arbetar med rehabilitering ser ofta prov på detta.

Det är mycket vanligt att multisjuka patienter skickas fram och tillbaka mellan en rad olika specialister utan större samordning, att utredningarna totalt sett tar mycket lång tid, och att patienten i slutänden ändå inte anser sig ha blivit sedd och fått ordentlig hjälp. Det skapar onödigt stort lidande, fortsatt stort vårdbehov och är hälsoekonomiskt förödande.

Det här speglar också ett sätt att se på patienten som en rad diagnoser snarare än som en hel människa, vilket är särskilt kontraproduktivt när det gäller multisjuka. En multisjuk patient är ju egentligen en enda organism där diagnoserna ofta har stor påverkan på varandra. Ett ganska vanligt exempel på en sådan komplex sjukdomsbild är att patienten har någon form av smärtdiagnos, till exempel fibromyalgi, kombinerat med sömnproblem, magbesvär, huvudvärk/migrän, ADD (koncentrationsstörningar), depression, och även andra symtom som leder till omfattande utredningar. Då är det inte effektivt att hantera de olika diagnoserna och symtomen alltför separat, som om de inte har med varandra att göra. Detta gäller även flera andra vanliga komplexa sjukdomsbilder.

Här gäller det i stället att fokusera mer på hela patientens sjukdomsbild och situation. Det behövs då ett effektivare system för direkt samråd mellan allmänläkare och olika specialister. Det behövs också mer samråd med patienten för att se hela bilden och för att utnyttja patientens egna resurser och motivation. Exempelvis kan det ibland visa sig vara bäst att först ta tag i en multisjuk patients depression för att  få igång  patienten. Det kan ofta lösa flera andra problem.

Den bristande och ofta ineffektiva hanteringen av multisjuka är ett jättelikt problem, som potentiellt berör väldigt många människor. Enligt Myndigheten för vårdanalys har en fjärdedel av Sveriges befolkning mer än en kronisk sjukdom. Personer med minst två kroniska sjukdomar står för hälften av de totala sjukvårdskostnaderna och över hälften av läkarbesöken på akutmottagningarna.

Men det räcker inte att i allmänna ordalag tala om mer samordning i vården av multisjuka. Det handlar om att delvis ändra arbetssätt, synsätt och incitament. Här är några förslag till åtgärder som avsevärt kan minska de mänskliga och hälsoekonomiska problemen kring multisjuka patienter:

• Ge allmänläkaren eller husläkaren tydligare roll att samordna vården för sina patienter, exempelvis enligt norsk modell där den individuella husläkarens ansvar är tydligare.

• Ställ som krav att komplexa eller multisjuka patienter ska hanteras i teamkonferenser mellan en samordnande allmänläkare och olika specialister. Här bestäms vad som ska utredas och när, så att man snabbt kommer fram till diagnos och en samordnad vårdplan. Undvik att skapa nya byråkratier kring detta.

• Samråd mer med patienten för att få fram hela bilden och för att skapa motivation.

• Betala mer för en grundlig konsultation som kartlägger hela bilden av multisjuka patienter.

• Ge allmänläkare ökade möjligheter till professionell utveckling kring hur man hanterar komplexa patienter med flera diagnoser.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev