Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ge oss samma chans att upptäcka cancer

Publicerad: 2 november 2012, 12:20

Landstingen måste ge alla samma chans att upptäcka bröstcancer, skriver tre debattörer.


Mammografiscreening räddar liv – men deltagandet har blivit en klassfråga. I socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden går avsevärt färre kvinnor på sina kontroller än i mer välbärgade områden, visar Cancerfondens undersökning av Sveriges tre storstadsregioner. Vi kräver nu en satsning från landstingen för att ge alla kvinnor samma chans att upptäcka bröstcancer i tid – och att överleva.

Hälften av all bröstcancer upptäcks med hjälp av organiserad screening med mammografi, och överlevnaden är betydligt högre för dem som går på sina kontroller. Men screeningprogrammet når inte alla.

I Göteborgsförorten Bergsjön – där många invånare har låg inkomst och utländsk bakgrund – kom förra året knappt 44 procent av kvinnorna när de bjöds in. I mer välbeställda Sävedalen, också i Göteborgsområdet, låg siffran på rekordhöga 94 procent.

Den orättvisa cancervården framträder tydligt i undersökningen som Demoskop gjort på uppdrag av Cancerfonden. Uppgifter från mammografienheter i Storstockholm, Göteborgsområdet och Skåne har analyserats, och sambandet är mycket tydligt i alla de tre regionerna.

I kommuner eller församlingar där många är låginkomsttagare, saknar jobb eller är födda utomlands kommer betydligt färre till mammografiscreening än i socioekonomiskt starkare bostadsområden. I exempelvis Skärholmen, Flemingsberg och Möllevången kommer omkring 60 procent av kvinnorna som bjuds in, medan siffran ligger runt 80 procent i områden där fler har jobb och hög inkomst.

Sedan tidigare är det känt att lågutbildade kvinnor med diagnosen bröstcancer har högre risk att dö i sin sjukdom, än de med högre utbildning. Vår undersökning kan inte slå fast några orsakssamband, men ger ändå stöd för att kvinnor med annat modersmål än svenska och svag ekonomi oftare uteblir från sin livsviktiga mammografi. Konsekvensen kan bli en försenad diagnos och sämre chans att överleva.

I slutänden är det den enskilda kvinnan som måste ta beslutet att gå på mammografi. Ingen kan eller ska tvinga friska kvinnor att gå och undersöka brösten. Däremot är det oetiskt att inte ge alla kvinnor rätt information och rätt förutsättningar för att fatta ett beslut om mammografi.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har satt upp målet att minst 80 procent ska komma till mammografiscreeningen, och att deltagandet ska blir mer jämlikt. De regionala cancercentren har också gett en nationell arbetsgrupp i uppdrag att ta fram regionala planer för ökat deltagande.

Det är hög tid att sådana planer presenteras och förverkligas av landstingen. Särskilt måste man titta närmare på de områden som har lägst deltagande, så att kvinnor i alla samhällsgrupper får samma möjlighet att upptäcka bröstcancer i tid.

Angelägna åtgärder är:

■ Avskaffa avgiften för mammografiscreeningen.  
■ Inbjudan ska ha en förbokad tid.
■ Det ska vara enkelt att boka om.
■ Erbjud tider utanför kontorstid.
■ Inför påminnelser.
■ Förbättra informationen till kvinnor med annat modersmål än svenska.

Dessutom behövs nya sätt att nå kvinnor i invandrartäta områden. Exempelvis kan information på flera språk erbjudas med hjälp av lokala kvinnoföreningar eller i anslutning till Svenska för invandrare, SFI. Inbjudan via telefon är ett annat sätt att fånga upp dem som har svårt att ta till sig skriftlig information.

Sveriges landsting måste nu ta sitt ansvar och ge kvinnor i Bergsjön, Skärholmen och Möllevången samma chanser som andra att upptäcka en eventuell bröstcancer.

Det är en fråga om att förverkliga lagens krav om jämlik vård – och en fråga om överlevnad.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev